Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nio föreningar delar på 25 miljoner - ridsporten får 17, 5 miljoner

Idag besöker Växjö kommun några av de föreningar och klubbar som föreslås få del av de cirka 25 miljoner kronor som i år delas ut i extra stöd. Stödet ska främst gå till investeringar i anläggningar och lokaler.

Växjö ridklubb, som föreslås få 9,4 miljoner kronor, var först ut att få beskedet under ett besök på ridklubben. Totalt går drygt 17,5 miljoner kronor till fem olika klubbar inom ridsporten.

- Jag känner mig väldigt glad över att vi kan göra den här satsningen. Det har ju varit en diskussion om nya isytor i staden och det är inget vi stänger dörren för men jag tycker att det är självklart att ridsportens anläggningar och en ny simhall i dagsläget har högre prioritet, säger Jon Malmqvist (KD) ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det extra stödet till föreningar är uppdelat i tre delar:

  • Föreningar som är verksamma inom ridsporten - har ett väl dokumenterat behov av olika typer av investeringar främst i sina anläggningar.
  • Portabla golv för olika ändamål - behov av investeringar som möjliggör en flexibilitet i befintliga lokaler för att kunna ta emot evenemang inom idrott, kultur och möten.
  • Braås aktivitetspark – ny mötesplats för föreningar och privatpersoner.

- Genom att skapa en aktivitetspark och mötesplats i Braås kan alla Braåsbor och andra i närområdet få möjlighet till en kvalitativ fritidssysselsättning på sin lediga tid, en plats för möten över gränser och därmed möjlighet till bättre fysisk, psykisk och social hälsa, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande som besökte Braås Goif som står bakom satsningen på en aktivitetspark idag.

De föreningar som får extra stöd är:

Växjö ridklubb: Nytt ridhus + ombyggnad av gammalt ridhus till stall + ansökt investeringsstöd för 2022 = 9 422 678 kronor
Braås Ponny- och ridklubb: Nytt stall samt kringytor såsom parkering + Ansökt investeringsstöd för 2022 = 5 350 000 kronor
Växjöortens fältrittklubb: Markarbete nyanläggning + ansökt investeringsstöd för 2022 = 1 250 000 kronor
Lammhults ridklubb: Renovering av byggnad samt inköp av hästar + ansökt investeringsstöd för 2022 = 996 000 kronor
Theleborgs ryttarsällskap: Renovering av byggnad samt inköp av hästar + ansökt investeringsstöd för 2022 = 560 000 kronor
Växjö Vipers: Golv = 2 800 000 kronor
Växjö Lakers: Golv = 1 500 000 kronor
Växjö Titans: Golv = 200 000 kronor
Braås Goif: Braås aktivitetspark = 3 000 000 kronor

De 25 miljoner kronorna tas av det för totala överskott som Växjö kommun har upparbetat för 2021. Överskottet för 2021 beror på en ordnad ekonomi, ökade skatteintäkter och statsbidrag samt effektivitetsarbete. Pengarna ska nu komma kommuninvånarna till del i en rad olika prioriteringar, som kommer presenteras de kommande veckorna.

Slutgiltigt beslut om de 25 miljonerna till föreningar tas i kommunfullmäktige 14 december.

Senast uppdaterad: 1 december 2021