Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om antagande av detaljplan för nytt sjukhus, ny förskola i Braås och extra tillskott till ridsporten

Tisdagen den 14 december sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet, i första hand via vår webbsändning eller i andra hand på plats, så länge man är frisk.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Antagande av detaljplan för Rimfrosten 1 med flera, (Detaljplan för ett nytt sjukhus)
  • Extra tillskott för att satsa på Ridsporten och möjliggöra större evenemang i stad och tätort
  • Lokalprojekt - Ny förskola Braås, Ängslyckan, nybyggnation
  • Antagande av översiktsplan för Växjö kommun
  • Utdelning av Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 14 december 2021