Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Åtgärder för en mer rättvisande studentbostadskö

Boplats Växjö har infört en ny rutin för kontinuerlig aktualisering av studentbostadskön som innebär att sökande i studentbostadskön som inte varit aktiv de senaste 5 åren avregistreras. På så sätt säkerställs att de studenter eller blivande studenter som har behov av bostad i Växjö kommun också är de som står i studentbostadskön. Sedan rutinen infördes 2021 har 25 200 personer plockats bort från kön.

- Studentbostadskön är till för studenter och framtida studenter i Växjö. Med nya rutiner får vi en mer aktuell och rättvisande studentbostadskö på Boplats Växjö. Det är viktigt i en universitetsstad som Växjö, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i Växjö Kommunföretag (VKAB).

En stor andel av de som söker studentbostad via Boplats Växjö står inte i studentbostadskön särskilt länge. Enligt Boplats Växjös statistik blev drygt 50 procent av de som sökte en studentbostad under 2021 förmedlade en studentbostad inom loppet av 10 månader (ett läsår). Men för att ytterligare förstärka och förbättra kösystemet skärps nu villkoren.

Eftersom studentbostadskön på Boplats Växjö är avgiftsfri finns det inte någon automatisk gallring, som man har i familjebostadskön där kunderna betalar en avgift varje år för att behålla sin köplats. Med den nya rutinen aktualiseras studentbostadskön varje termin och enligt Boplats villkor plockas sökande som inte varit aktiva de senaste 5 åren bort från kön.

En annan åtgärd för att förenkla för studenter att få en bostad är att de personer som bor i studentbostad fast de inte studerar eller på andra sätt inte uppfyller villkoren från de kommunala bostadsbolagen, ombeds att flytta ut eller slutligen avvisas. De senaste två åren har detta ökat från cirka 40 till cirka 90 studenter per år.

- Studentbostäder är till för studenter. De som inte uppfyller villkoren ska därför flytta eller avvisas så att studentbostäderna kan förmedlas till studenter. Antalet har mer än dubblerats på två år, menar Oliver Rosengren.

Om Boplats Växjö

Boplats Växjö är den kommunala bostadskön för den som söker boende i Växjö kommun. Den sökande samlar köpoäng och söker sedan lägenheter i de kommunala bostadsbolagen Växjöbostäder och Vidingehem. Kostnaden att stå i kö är 100 kronor per år. Studentbostadskön är avgiftsfri. Boplats Växjö är en del av VKAB:s verksamhet.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022