Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fortsatt god ekonomi i Växjö kommun

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2021 visar ett positivt resultat på 234 miljoner kronor. Överskottet är en följd av bland annat fortsatt effektivt förbättringsarbete i nämnderna samt högre skatteintäkter.

- Det är viktigt och glädjande att skatteintäkterna växer. Det är när jobben blir fler och när fler Växjöbor arbetar som vi bygger en stark välfärd och kommun. Jag är också stolt över det fortsatt mycket goda arbetet i verksamheterna. Med gediget effektiviseringsarbete får invånarna i Växjö kommun mer välfärd för varje skattekrona, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det preliminära överskottet på 234 miljoner kronor beror på högre skatteintäkter än budgeterat och statsbidrag, i kombination med en fortsatt effektivitet i kommunens verksamheter. Det sammantagna resultatet har också inneburit engångskostnader i form av extra satsningar, som till exempel investeringsbidrag till föreningar, åtgärder för ökad säkerhet, trygghet och trivsel samt inlösen av en del av kommunens pensionsskuld.

- Under 2021 gjordes insatser för att kunna minska kostnader i framtiden. Genom starka, strategiska och smarta vägval gör vi Växjö till en stark kommun som är välrustad för att möta framtida utmaningar, säger Anna Tenje.

Samtliga nämnder har en ekonomi i balans och redovisar positiva budgetavvikelser. När det gäller resultatet för de kommunala bolagen så håller de flesta också sina budgetar. Växjö Energi AB (Veab) redovisar ett mycket starkt fjärde kvartal där energimarknaden gynnat koncernen.

Senast uppdaterad: 1 februari 2022