Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Medborgarundersökning 2021: Växjöborna mest nöjda med kulturutbudet och skötseln av offentliga miljöer

Växjöborna är mest nöjda med kommunens utbud av kultur, restauranger och caféer och det viktigaste prioriteringsområdet är trygghet och inflytande. Det visar resultatet av den medborgarundersökning som hösten 2021 skickades ut av Statistiska centralbyrån, SCB.

Medborgarundersökningen skickades skickades till 1600 personer från 18 år och uppåt i Växjö kommun och svarsfrekvensen var 37 procent. Undersökningen syftar till att ge en bild av hur invånarna ser på Växjö kommun samt ge dem en möjlighet att tycka till.

- Medborgarundersökningen är viktig och jag har tagit del av resultatet med stort intresse. Utfallet ger en bra indikation på vad man som medborgare i kommunen är nöjd med och vad man anser behöver bli bättre. Vi har åtgärder planerade för att möta de områden där vi vill förbättra oss, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt undersökningen vill invånarna i Växjö kommun se förbättringar inom områdena äldreomsorg, trygghet och vuxenutbildningen. Kommunen får relativt högt betyg när det kommer till polisens närvaro i kommunen samt skötseln av offentliga miljöer som gång- och cykelvägar, lekplatser, parker och badplatser.

SCB har sedan mätningen 2020 bytt metod för medborgarundersökningen och därför kan man inte jämföra årets siffror från tidigare siffror. Jämförelserna av kommunens resultat görs mot resultatet för riket.

Fakta om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför hämtar Växjö kommun också in kunskap genom brukarundersökningar, direktmöten, invånardialog samt de synpunkter och klagomål som bland annat kommer in via webbplatsen vaxjo.se.

Senast uppdaterad: 3 februari 2022