Kommunfullmäktige om antagande av detaljplan för bostäder i Öjaby och strategisk stadsdelsplan för Araby

Tisdagen den 15 februari sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, så länge man är frisk, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Antagande av detaljplan för Öjaby 9:4 med flera
  • Revidering av Växjö kommuns upphandlings- och inköpspolicy
  • Antagande av strategisk stadsdelsplan för Araby
  • Interpellation från Lisa Larsson (S) till nämnden för arbete och välfärds ordförande Pernilla Tornéus (M) om mäns våld mot kvinnor 

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 8 februari 2022