Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Samhällsföreningar behåller hela byapengen även i år

De samhällsföreningar som ansökte och fick byapeng för 2021 kommer inte heller i år behöva betala tillbaka de pengar som inte använts, utan får rätt att använda dem 2022.

Detta görs för att underlätta för samhällsföreningar att komma i gång med aktiviteter efter att restriktionerna kring covid-19 nu släpper.

- Föreningarna har även 2021 varit påverkade av pandemin som gjort svårt att kunna anordna de arrangemang som de tänkt. Vi gör nu som förra året och låter pengarna följa med in i år för att ge extra utrymme till en återstart som vi hoppas det ska bli. Föreningarnas aktiviteter och närvaro är viktig för att hela kommunen ska leva och därför underlättar vi nu med detta stöd, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd.

Växjö kommun stödjer ett 20-tal samhällsföreningar varje år genom ett verksamhetsstöd, så kallad byapeng. Stödet är på 17 500 kronor till föreningar på mindre orter och 35 000 kronor till föreningar i tätorterna. Föreningarna som får stödet, ska varje år redovisa vad pengarna har använts till. Om det då finns medel kvar från stödet, räknas dessa pengar av vid fördelning av kommande stöd. Men i år får pengarna behållas för att användas 2022. En likadan justering som nu görs, gjordes även förra året.

- Det känns bra att vi under två år kunnat underlätta på detta sätt. Nu ser vi fram emot att föreningarna kan anordna olika typer av aktiviteter igen som kommer alla som bor i och omkring samhället till gagn. De sociala sammanhangen känns viktigare än någonsin, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Om byapengen:

Lokala utvecklingsgrupper som aktivt vill engagera sig i sin bygds utveckling kan ansöka om byapeng. Kraven är att gruppens utvecklingsarbete omfattar alla boende i området och att utvecklingsgruppen finns och verkar i området. 2021 betalades 452 500 kronor ut till 22 föreningar.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022