Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny strategisk stadsdelsplan beslutad för Araby

Idag tog kommunfullmäktige beslut om en strategisk stadsdelsplan för Araby. Arbetet med planen har skett dels i dialoger, dels genom att flera aktörer fått planen på remiss.

Med utgångspunkt i utredningen Hållbara Araby 2030 och uppföljning av planprogrammet gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategisk stadsdelsplan för Araby. Planen omfattar fysisk, social och verksamhetsmässig planering för stadsdelen, men inga detaljer kring vilka aktiviteter som ska genomföras.

- Med den här planen som strategisk grund kan vi nu arbeta långsiktigt tillsammans med olika aktörer och organisationer i Araby. Vi behöver jobba gemensamt för att skapa delaktighet och trygghet i området och vi vet att samverkan är nyckeln för att lyckas vända utvecklingen i stadsdelen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Utredningen Hållbara Araby 2030 genomfördes 2020 och innehöll bland annat en inventering av kommunens och andra intressenters insatser på Araby, erfarenheter från andra kommuners arbete med utsatta områden och en kort omvärldsanalys av relevant forskning kring arbete i utsatta områden.

- Araby är en stadsdel med utmaningar, men här finns också fantastiska möjligheter och det är de vi nu ska ta tillvara på. Genom att kroka arm med invånare, näringsidkare, fastighetsbolag och föreningar kan vi tillsammans vända trenden och arbeta för att Araby ska bort från polisens lista med utsatta områden, säger Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Bakgrund till strategisk stadsdelsplan för Araby


Arbetet med att ta fram planen har skett i samverkan med förvaltningar och bolag i kommunkoncernen, tillsammans med externa aktörer som bor och verkar i Araby. För att samla in synpunkter på områdets utveckling, skapa delaktighet och få inspel till åtgärdsförslag har det genomförts dialoger i fokusgrupper med bland annat invånare, näringsidkare, föreningar och offentliga aktörer. Innan beslut har planen varit på remiss hos de aktörer som är berörda av planen.

Stadsdelsplanen finns som relaterat dokument.

Senast uppdaterad: 15 februari 2022