Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun fortsätter följa utvecklingen i Ukraina

Växjö kommun fortsätter titta på hur Ukraina-situationen kan påverka kommunen på lokal nivå. Inriktningen för kommunen är fortsatt att omvärldsbevaka, följa händelseutvecklingen och analysera för att kunna agera effektivt vid behov.

Sedan invasionen 24 februari följer Växjö kommun flyktingfrågan noga. Kommunen har höjt beredskapen för om antalet asylsökande från Ukraina skulle öka.

- Med tanke på den upptrappning vi ser i vår omvärld höjs behovet av förberedelser hos oss i Växjö kommun. Vi ser allvarligt på läget och det gäller att vara förbered på olika scenarios, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen har också tagit beslut om att inventera om det finns eventuella samarbeten mellan kommunen och Ryssland. Dessa ska i så fall avbrytas.

- Vi ska inte bidra till några samarbeten där Ryssland finns med. Det är ett sätt att visa vår ståndpunkt och att vi står bakom demokratiska fri- och rättigheter, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fler byggnader i Växjö lyses också upp i gult och blått under kvällar och nätter framöver, för att visa solidaritet och stöd för alla de som drabbas av invasionen av Ukraina.

Växjö kommun flaggade med den ukrainska flaggan framför Växjö station- och kommunhus direkt efter invasionen 24 februari. Efter denna vecka kommer den ukrainska flaggan hissas varje måndag.

Framtida insatser och åtgärder baseras på den fortsatta händelseutvecklingen.

Så hanterar kommunens förskolor och skolor barns oro och frågor

Många barn och elever kan känna en oro över stämningsläget i Europa till följd av kriget i Ukraina. Om ett barn eller en elev känner oro har medarbetare inom förskola och skola både utbildning och erfarenhet av att samtala och bemöta detta. De finns på plats som stöd, lyssnar in och för vid behov en dialog med barnet eller eleven utifrån hens ålder och mognad.

Om det skulle finnas ett utökat samtalsbehov hos någon elev finns enhetens elevhälsa tillgänglig för den som behöver det. Som vanligt jobbar Växjö kommuns förskolor och skolor utifrån likabehandlingsplaner, Växjö kommuns värdegrund samt med ett källkritiskt förhållningssätt.

Viktigt med källkritik

Det är extra viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Nyheten kan komma att uppdateras.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022