Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Direktmöte för boende i Ingelstad med omnejd

Växjö kommun bjuder under våren in till direktmöten på olika orter och i olika stadsdelar i kommunen. Det första direktmötet arrangeras ikväll i Ingelstad och syftet med mötet är att ge möjlighet till information och dialog mellan medborgare och förtroendevalda och sätta fokus på de frågor som finns bland de som bor på orten.

Årets första direktmöte går av stapeln den 22 mars klockan 17.30 till 19.30 i Ingelstad, på Näckrosen. Dit bjuds kommuninvånare som bor i eller i närheten av Ingelstad, Jät, Värends Nöbbele och Uråsa. Politiker och tjänstepersoner finns på plats och under kvällen ges bland annat information om hur kommunen jobbar med kriget i Ukraina och en översiktlig bild från översiktsplanen om hur södra kommundelen ska utvecklas, till exempel om Ingelstad som en del av Växjö landsbygdsstråk. Polisen finns även på plats för att ge en lägesbild om trygghet.

- Hela Växjö kommun ska vara attraktivt och fler ska kunna bygga bostäder och bosätta sig utanför Växjö stad. För att kunna bibehålla och utveckla privat och offentlig service samt främja företagsklimatet i tätorter och på landsbygden är det viktigt med dialog och samverkan med invånare och föreningsliv, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

I direktmötet ingår samtal och dialoger i smågrupper och helgrupp, och nytt för i år är att samhällsföreningarna ger sin bild av vad de tycker är prioriterat att utveckla i bygden. Mötet är fysiskt men möjlighet finns att delta digitalt via Teams.

Förutom Ingelstad bjuder Växjö kommun under våren in till direktmöten även i Braås, Lammhult, Gemla, Växjö och Åryd.

Datum, tider och teamslänk för vårens direktmöten.

Senast uppdaterad: 22 mars 2022