Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nära 700 tillfälliga boendeplatser för ukrainska flyktingar

Migrationsverket har efterfrågat akutboenden för ukrainska flyktingar. Idag lämnar Växjö kommunkoncern in en lista på boenden som tillsammans kan bli tillfälliga hem för strax under 700 flyktingar.

- En kraftsamling mellan oss och näringslivet har möjliggjort att vi nu har nästan 700 platser för människor som flytt kriget i Ukraina och akut behöver tak överhuvudet. Många vill bidra, men vi har också ett ansvar att följa de lagar som finns för boende. Det har nu genomförts ett gediget arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Sedan några veckor tillbaka har Växjö kommunkoncern inventerat vilka fastigheter i kommunen som skulle kunna användas som boende till flyktingar från Ukraina. Det handlar både om Växjö kommunkoncerns egna fastigheter och det har också lämnats in många förslag från civilsamhälle och företag. Fastigheterna undersöks löpande, det handlar om att säkerställa att krav på bland annat brandsäkerhet och hälsoskydd uppfylls, för att skapa trygga boendemiljöer. Listan skickas nu in till Länsstyrelsen som samordnar den inventering som görs i alla kommuner och sedan förmedlar bostäderna till Migrationsverket. På listan finns både kommunala och privata fastigheter, totalt handlar det om fem olika fastighetsägare. Boendeplatserna kan i första hand användas som tillfälliga så kallade evakueringsboenden.

Exempel på fastigheter är Docenten på Framtidsvägen i Växjö, som ägs av Växjöbostäder, Ulriksbergskyrkans akutboende i Växjö och Buta Palats i Växjö som båda ägs av privata fastighetsägare.

Migrationsverket kommer meddela fastighetsägare om och när boendet blir aktuellt att börja använda.

Växjö kommunkoncern fortsätter arbetet med att inventera och undersöka olika möjligheter.

- Vi tackar för allt engagemang från företag och privatpersoner. Alla lokaler går inte att använda på grund av brandskydd eller andra fastighetstekniska krav som el, vatten, ventilation och avlopp, men vi tar emot och värderar alla förslag, säger Marcus Holmqvist, säkerhetschef på Växjö kommun.

Sedan tidigare har Växjö kommunkoncern upplåtit Ingelshov i Ingelstad som evakueringsboende. På Ingelshov finns i nuläget plats för ett 60-tal personer.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022