Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Krigsplacering av Växjö kommunkoncerns personal

Växjö kommunkoncern planerar för krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare inom koncernens alla förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst. Detta är endast en planeringsåtgärd för att säkerställa tillgången till medarbetare och kunna bedriva verksamhet under så kallad höjd beredskap.

- Vår personal är vår viktigaste resurs, och blir än viktigare för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet vid höjd beredskap eller i händelse av krig. Krigsplaceringen, som nu genomförs, är ett viktigt steg för att bygga Växjö starkt och att välfärden tryggas även vid höjd beredskap, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

För de anställda inom Växjö kommuns förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst innebär krigsplaceringen att medarbetaren ska tjänstgöra även under höjd beredskap. Skyldigheten gäller endast när regeringen beslutat om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt. Grunden är att medarbetaren blir krigsplacerad på sin ordinarie arbetsplats i koncernen.

Arbetet kring krigsorganisation och krigsplacering påbörjades efter beslut i kommunfullmäktige 2019. På grund av pandemin stannade detta arbete av, men aktualiseras nu igen.

- Arbetet att planera för krigsplacering har pågått en längre tid men med allt som händer i vår omvärld har vi nu intensifierat arbetet. Det är viktigt att vi alla medarbetare får kunskap om vad en krigsplacering innebär, även om vi idag inte är i en situation med höjd beredskap, säger Monica Skagne, kommunchef.

Alla anställda som krigsplaceras kommer få ett brev hemskickat med beslut om krigsplacering, vad det innebär och var man ska inställa sig, om och när regeringen beslutat om höjd beredskap och krigsplaceringen därmed aktiveras.

Kommunstyrelsen väntas den 5 april ta ett inriktningsbeslut och respektive nämnd, bolagsstyrelse samt Värends räddningstjänsts förbundsdirektion, kommer under april och maj fatta beslut om att krigsplacera all tillsvidareanställd personal.

Om höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap om det exempelvis utbryter krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut.

Senast uppdaterad: 31 mars 2022