Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

100 000 invånare i Växjö kommun om knappt tre år

Befolkningen i Växjö kommun beräknas öka med cirka 1300 personer per år de kommande fyra åren. I slutet av år 2024 eller början av 2025, når Växjö kommun 100 000 invånare. Det visar Växjö kommuns nya befolkningsprognos.

- Det är väldigt glädjande att Växjö kommun fortsätter växa och att vi snart är 100 000. Samtidigt ställer befolkningsökningen höga krav på oss som kommun då det är av stor vikt att tillväxten och jobben växer i samma eller snabbare takt. Vi ska växa hållbart och arbeta långsiktigt med planering av exempelvis skola, äldreomsorg och andra verksamheter, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ökningen beror främst på ett stigande så kallat flyttnetto men även ett ökande födelsenetto. Strax under 6000 personer förväntas varje år flytta till Växjö kommun de närmaste fyra åren, medan drygt 5000 personer per år förväntas flytta ut. Flyttnettot i kommunen kommer därmed ligga på drygt 900 personer per år. Det så kallade födelsenettot förväntas enligt befolkningsprognosen ligga på cirka 400 personer per år, med cirka 1200 nyfödda per år och cirka 800 avlidna.

En annan bidragande anledning till befolkningsökningen är en god bostadsproduktion som underlättar för människor att flytta till, men även inom, kommunen.

- Växjö kommun fortsätter sin expansiva resa och vi ser en stark bostadstillväxt i hela kommunen med villor, bostadsrätter och hyresrätter, säger Andreas Olsson (C), kommunalråd.

I befolkningsprognosen som idag presenterades för kommunstyrelsen i Växjö kommun, poängteras att osäkerheten i prognosen fortfarande är relativt stor då effekterna av coronapandemin till viss del lever kvar. Kriget i Ukraina och osäkerheten kring hur flyktingströmmarna utvecklas, är en annan faktor.

- Prognosen ska ses som ett av flera verktyg som visar på en utvecklingstrend inom kommunen. Den bör vid verksamhetsplanering därför kompletteras med ytterligare data eller analyser, säger Ronnie Kihlman, analytiker och statistiker på Växjö kommun.

Växjö kommun är Sveriges 21:a största kommun befolkningsmässigt med 95 995 invånare (2021-12-31).

Om befolkningsprognosen 2022

Växjö kommuns befolkningsprognos utgår ifrån ett underlag beställs från Statistiska Centralbyrån (SCB) och bearbetas digitalt i prognosverktyget Demos. Materialet från SCB innehåller information om levande födda, fruktsamhetstal, dödsrisker, utflyttningsrisker och inflyttningar fördelade på ålder.

Senast uppdaterad: 5 april 2022