Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om köp av mark vid Bergåsen, kemikalieplan samt överemskommelse med HSV

Tisdagen den 17 maj sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 14.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Information om kommunens arbete med civilt försvar och krigsplaceringar
  • Förvärv av fastigheten Ljungby Hallsjö 6:1 (mark vid Bergåsen)
  • Kemikalieplan för Växjö kommunkoncern 2021-2025
  • Överenskommelse om samverkan med HSV (Handikapporganisationerna)

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund börjar cirka klockan 17.00 (maximalt 30 minuter). Om du inte vill ställa din fråga på plats så kan du mejla den till kommunstyrelsen@vaxjo.se. Du kan sedan ta del av svaret i direktsändningen eller i efterhand här på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 10 maj 2022