Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige om budget för 2023, renhållningstaxa och bostadsförsörjningsplan

Tisdagen den 7 junisammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 9.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Växjö kommuns budget 2023, med plan för 2024-2025
  • Fastställande av Renhållningstaxa för 2023
  • Antagande av bostadsförsörjningsplan för Växjö kommunkoncern
  • Godkännande av VA-investering vid Fagrabäcksrondellen

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund kommer inte genomföras vid detta möte utan återkommer vid fullmäktiges möte i augusti.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 31 maj 2022