Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kommunfullmäktige röstade igenom Alliansens budget

Ikväll beslutade kommunfullmäktige i Växjö kommun om budget för 2023.

Det var Allianspartiernas (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas) budgetförslag som röstades igenom under mötet. En slutgiltig budget för år 2023 tas efter höstens val, på kommunfullmäktiges möte i november.

Sammanfattning av Alliansens budget:

Satsningar på en trygg välfärd att lita på i en orolig omvärld
Fortsatt ordning och reda i ekonomin med buffert för demografi, ränte- och prisökningar.
Sänkt skatt för att ge hushållen mer i plånboken.
Nya åtgärder för bättre näringslivsklimat och ökad trygghet i hela kommunen
Krafttag för barn och ungas psykiska hälsa genom förstärkning av elevhälsan
Stärkt arbete för ökad krisberedskap

- Vi fortsätter ha välfärdens kärna och växjöbornas bästa i fokus. Nästa år kombinerar vi sänkt skatt, resurstillskott till välfärden och höjt överskottsmål. Det är ett styrkebesked för Växjös ekonomi. Vi kan stärka hushållen, trygga välfärden och säkra investeringstakten samtidigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Vi höjer medarbetarnas friskvårdsbidrag till 2000kr, en förmån vi vill erbjuda våra medarbetare och som är en viktig del i arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter arbetet för att öka elevers nöjdhet kring skolmaten genom att nu införa större valfrihet med kött och vegetariskt varje dag i skolmaten. Maten i skolan är det viktigaste målet för att eleverna ska orka prestera hela skoldagen och det här är verkligen efterfrågat, säger Andreas Olsson (C) kommunalråd.

- Efter att ha tagit beslut om nya omklädningsrum tar vi nu nästa steg i förädlingen av Evedalsområdet. Vi tillskjuter ytterligare en miljon kronor årligen som exempelvis skulle kunna användas till en utedansbana, en gästbrygga eller en renovering av hopptornet, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

- Vi höjer under nästa år skolpengen riktat till kvalitet i undervisning. Vi ser ett behov av att arbetet för barn och ungas psykiska hälsa och gör kraftfulla satsningar på elevhälsan. Fler ska få det stöd de behöver, satsning görs därför på NPF-säkring av skolan och en särskild stödgaranti för LSS och barn i behov av särskilt stöd. säger Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Senast uppdaterad: 7 juni 2022