Växjö kommun rustad för framtida utmaningar och kriser

I företaget WSP:s nationella sammanställning av hur robusta och resilienta Sveriges kommuner är för att stå emot kriser inom klimat, infrastruktur och förändrat omvärldsläge placerar sig Växjö på plats två i kommungruppen större städer.

I sammanställningen lyfter WSP fram hur viktiga kommunerna är för Sveriges samlade robusthet och framtida krishantering.

- Vår kommun är en robust och resilient kommun, vilket arbetet under framförallt pandemin visade. Vi såg då hur viktigt det var med ett tydligt starkt politiskt ledarskap med stöd av koncernstyrning för att klara krisen. Samtidigt vet vi att det här är frågor vi aldrig kommer bli färdiga med utan det krävs ett ständigt arbete för att fortsätta ligga i framkant. Därför intensifierar vi bland annat arbetet med kontinuitetsplanering, ökad cybersäkerhet och reservplaner för el och energi, då det är utmaningar vi kan komma att möta i framtiden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Växjö kommun får i rapporten ett index på 109, vilket ger plats 34 i den totala sammanställningen som WSP gjort. Rapporten bygger på de fyra områdena grön omställning, teknikutveckling, samhällsförändringar och resurser.

- Vi är starka inom flera olika områden, vilket också WSP lyfter fram som en framgångsfaktor i sin rapport. Vi har under flera år jobbat med klimatneutralitet, teknik och digitalisering samt ökad trygghet och integration i våra utsatta områden. Jag är stolt över att medarbetare, chefer och politiker ständigt jobbar med resurssmarta lösningar där innovation och teknik stödjer vårt arbetssätt eftersom det skapar goda förutsättningar för att möta utmaningar och kriser, säger Anna Tenje (M).

Om regionernas kamp

Regionernas kamp är en mätning som bolaget WSP har genomfört sedan 2014. 2020 och 2021 placerade sig Växjö kommun på plats 18 i den totala sammanställningen.

Mätningen ska fungera som ett faktaunderlag för att mäta och förutse kommuners utveckling och hur väl de kan möta framtida utmaningar och kriser.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2022