Första omgången av krigsplacering av Växjö kommunkoncerns medarbetare klar

Den första omgången av krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare inom Växjö kommunkoncern är nu klar. De som nu blivit krigsplacerade kommer inom kort få ett brev hemskickat med beslut om krigsplacering, vad det innebär samt inställelseplats i händelse av höjd beredskap.

Krigsplaceringen av tillsvidareanställda medarbetare inom Växjö kommunkoncerns alla förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst är endast en planeringsåtgärd för att säkerställa tillgången till medarbetare och kunna bedriva verksamhet under så kallad höjd beredskap.

- Att krigsplacera våra medarbetare är ett viktigt steg för att bygga Växjö starkt och att trygga välfärden, även vid höjd beredskap, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

Växjö kommunkoncern har – liksom flera organisationer med samhällsviktig verksamhet – ett särskilt ansvar för landets krisberedskap och civila försvar. Detta omfattar bland annat att skapa en krigsorganisation som ska kunna bemannas, om regeringen beslutar om höjd beredskap.

- Medarbetarna är vår viktigaste resurs och är avgörande för att vi ska kunna bedriva verksamhet även vid höjd beredskap eller i händelse av krig. Vi har sedan en tid tillbaka planerat för en krigsorganisation, men förändringar i vår omvärld har intensifierat det arbetet, säger Monica Skagne, kommunchef.

För anställda inom Växjö kommuns förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst innebär krigsplacering att man som ska tjänstgöra även under höjd beredskap. Skyldigheten gäller endast när regeringen beslutat om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Inom kort kommer de medarbetare som krigsplacerats i den första omgången få ett brev hemskickat med beslut om krigsplaceringen, vad det innebär och var man ska inställa sig.

Rustade för framtida utmaningar och kriser

I en nyligen genomförd mätning av bolaget WSP om hur robusta och resilienta Sveriges kommuner är för att möta framtida utmaningar, kriser och förändrat omvärldsläge, hamnade Växjö på plats två i kommungruppen större städer.

- Även om vi är robusta är det viktigt för oss att jobba vidare för att bli ännu bättre rustade för kriser och fortsätta ligga i framkant. Krigsplacering av våra medarbetare är en del i det arbetet, säger Anna Tenje.

Senast uppdaterad: 6 september 2022