Uppdrag att utreda konsekvenser och åtgärder för att möta energikrisen

Med anledning av den pågående energikrisen som råder i landet har kommunstyrelsens ordförande, Anna Tenje, gett kommunchefen och Växjö Energi i uppdrag att utreda konsekvenser av krisen samt åtgärder för att möta den.

Kommunchef, Monica Skagne, får i uppdrag att tillsammans med Växjö Energi utreda konsekvenser för verksamheter och kommuninvånare om Svenska kraftnät tvingas koppla bort elanvändare i vinter, vilket myndigheten lyft som en reell risk.

Växjö Energi får också i uppdrag att föreslå åtgärder och investeringar, på kort och lång sikt, för att öka elproduktionen i kommunen. Det handlar bland annat om möjliga investeringar i värmekraftverk för ökad elproduktionen och ökad fjärrvärmeutbyggnad som ett led i att avlasta elsystemet.

- Energikrisen slår hårt mot svenska hushåll, företag och klimatet och vi står inför stora utmaningar som kräver att vi alla tänker till kring vår elproduktion. Som en kommun i södra delen av landet, där elpriserna slår nya rekord hela tiden, behöver Växjö kommun skyndsamt titta på klimatsmarta och hållbara investeringar som motar energikrisen – på kort och lång sikt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: 7 september 2022