Kommunfullmäktige om Växjö kommuns budget för 2023 och ny utformning av elnätsavgifter för 2023

Tisdagen den 22 november sammanträder kommunfullmäktige i Utvandrarnas hus. Allmänheten är välkomna att följa mötet på plats, eller via vår webbsändning.

Mötet börjar klockan 9.00. Bland annat följande ärenden behandlas:

  • Växjö kommuns budget 2023, med plan för 2024-2025
  • Ny utformning av elnätsavgifter 2023
  • Maxtaxa för bygg- och rivningsavfall 2023

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund kommer inte genomföras vid detta möte utan återkommer vid fullmäktiges möte i december.

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds:

Senast uppdaterad: 15 november 2022