Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Styrkedjor, Reuters och Karl-Oskar Ung

Jag har fått en del frågor från några invånare och några anställda efter min första blogg efter semesteruppehållet. Styrkedja, vad menar jag med det? Tack ni alla som frågat mig! För styrkedjor är A-O för att en verksamhet, stor som liten, ska fungera. Vi har en komplex organisation men det löser vi genom att just följa styrkedjor, involvera intressenter och inte köra egna race.

Jag ska förklara mer. De högsta cheferna i vår stora kommun, våra bolags-vd:ar, förvaltningschefer och jag själv som kommunchef har det övergripande ansvaret för såväl budget som verksamheter i tjänstepersonleden. Det totala övergripande ansvaret har våra politiker och dess nämnder och styrelser. Att få till ett flöde där rapportering och informationsvägar går genom styrkedjan, det vill säga organisationsleden till förvaltningschef, vd och mig är en förutsättning för att resurser, planering och även budget ska hållas på bästa sätt. Egentligen är det en självklarhet för tänk om alla medarbetare skulle gå härs och tvärs och förankra och sälja in uppdrag och bra tankar, som kanske styrelser och nämnder så klart kan tycka är bra, men där konsekvens för både den enskilde och helheten inte är medräknad. Många av er vet om att jag kommer från näringslivet och där är det helt självklart att jobba så. Och då det handlar om att vi ska få en effektiv, bra och professionell organisation även hos oss, så jobbar även vi med styrkedjor i kommunen. Inte för att stänga inne kreativitet, inte för att inte ta upp fantastisk goda och inspirerande idéer till styrelser och nämnder utan för att säkerställa att alla intressenter är med på banan. Och att de som har det totala budgetansvaret för verkställigheten (alltid förvaltningschef och vd samt kommunchef) är med. Annars blir det inte bra, tydligt och tryggt, varken för våra medarbetare och inte heller för de vi är till för. Vi följer inte heller vår värdegrund när vi jobbar utan styrkedjor, eftersom vi då inte involverar de som blir direkt påverkade – då visar vi inte varandra respekt. Därför är styrkedjor så viktiga för oss alla. Ni som arbetar hos oss - hör gärna av er till mig med frågor om detta med styrkedjor (eller annat), eller prata med din närmaste chef.

Stolt och glad är ord som jag använder mycket när jag pratar om Växjö och vår kommun. Både vår egen organisation med dryga 7000 anställda som gör något dygnet runt för våra företag, invånare och besökare. Men också stolt över just våra invånare, företag och de som besöker oss. Igår och idag har vi besök från Alister på nyhetsbyrån Reuters som jobbar på en artikel om vad vi i Växjö (bland andra) gör för hållbarheten. Träff med såväl politiker som tjänstepersoner men även på besök hos företag som kommit långt i hållbarhetsfrågan. Impressed var ett ord som ständigt återkom från Alister och jag återkom i såväl tankar som ord till ”stolt”. Stolt över de många politiker, tjänstepersoner och invånare som sedan lång tid tillbaka ser att vi utvecklat en kommun som ska vara fantastisk att både bo, leva, verka och besöka. Nu och i framtiden. Hållbarhet är ju mycket mer än bara det ”gröna” -det är just allt det som ska göra att företag vill etablera sig här, ska kunna växa här, att folk ska kunna utvecklas, flytta hit och kunna vara här livet ut. Något som vi i Växjö kommuns stora organisation jobbar med – allihopa! Det är inte bara en förvaltning eller bolag eller avdelning som jobbar med detta utan det är vi alla – och det tillsammans med våra företag och invånare. Ja, ni vet om att jag tjatat om detta innan men jag kan inte nog tjata om det för det som gjorts, görs och planeras att göras är just för oss alla.

Som sagt mycket görs och utmärkelsen Årets Arkitektkommun 2018 visar på ännu ett område som satsats på och där det görs mycket kopplat till hållbarhet – de byggnader och den planering som byggs och görs i vår kommun genomförs på ett föredömligt sätt också för att känna trivsel för oss som bor, lever och verkar här.

Onsdagstipset idag blir vår sköna stadsfest Karl-Oskardagarna och jag vill särskilt slå ett slag för Karl-Oskar Ung som vi på Växjö kommun anordnar på Spetsamossen! Och vi ses där på lördag!

//M

Senast uppdaterad: 13 december 2019