Chefens dag och på onsdag visar vi nytt...

I går hade vi andra sessionen för hösten av ”introduktion för nya Chefer” . Alla våra nya chefer från bolag och förvaltning går dessa för att på så sätt få en bra förståelse för hela vår kommunkoncern, verktyg och tips för att agera som chef men också ett stort nätverk som extra stöd i sin roll.

Jag hade förmånen att börja dagen med gänget igår och vilken energi och kraft det var i rummet. Jag hoppas så klart att min session kring vår ”triangel-strategi” där jag tydliggör att allt vi gör i förvaltnigar och bolag är att skapa en hållbar framtid för våra invånare, besökare och företag . Såväl nu och i framtiden. Och att mina tips kringledarskap som förtydligas genom mina ledarskapsbilder med trädgårdar, äpplen, apor mm ger stöd . Diskussionen ger även mig så mycket då allt inte är svart eller vitt utan det är i situationer och genom dialogen/diskussion som tankarna utvecklas. Så gjorde det även för mig igår så tack att jag fick börja dagen så bra med er!

Efter mycket intensivt och gediget arbete i en del av vårt projekt kring stations – och kommunhuset är nu byggprojektet som drivs av Vöfab, snart klara att lämna in de sista detaljerna för bygglovet av vår omskrivna byggnad. En byggnad som framför allt ska ge invånare, företag och besökare en järnvägsstation, mötesplats och en koppling mellan södra och norra stationsgatan. Samt att en del av våra medarbetare i kommunen får en ny arbetsplats. Många tankar, ideer, frustration, irritation, oro men även glädje och stolthet har genomsyrat dialoger under hösten men den röda tråden i allt är att alla vill veta mer och se mer av byggnaden. Vi har valt att ställa in ett par informationsmöten eftersom det inte varit något nytt att varken visa eller berätta mer än att projektet jobbar på för fullt. Men - nu är det snart dags! Så på onsdag den 14 november kl 18.00 i Utvandrarnas hus, sal: Atrium är representanter från Växjö Kommunkoncern, Skanska, Jernhusen och Sweco på plats för att visa, diskutera och berätta om byggnaden. Mer information om denna träff kommer så klart att spridas i såväl sociala- som andra medier för att nå ut till så många som möjligt. Jag hoppas vi ses där för ju fler vi är och rätt budskap sprids så försvinner oro, irritation, frustration och mer av glädje och stolthet sprids.

Jag hoppas också att ni vet om att på vår hemsida har vi en egen sida med information om bygget och där finns ny informtion kontinuerligt. Om du saknar något på den så kontakta mig – genom din återkoppling kan vi bli bättre att på att sprida information om denna byggnad som är så viktig för oss alla som vill leva bo besöka vår kommun.

Jag har fått en del frågor om vilka andra delar som ingår i vårt projekt kring stations – och kommunhuset förutom att bygga det så därför kort om det också. Vi har ett projekt som hanterar exploatering (utvecklande) av hela stationsområdet som innefattar vägar, cykelvägar, torg och övrig infrastruktur. Vi har ett projekt som ska förbereda alla medarbetare som ska flytta in i kommundelen av byggnaden för flytt. Det gäller att förbereda inför nya arbetssätt, inredning, möbler mm och så har vi arbetet kopplat till att utveckla Växjö City till en attraktivare citykärna. Så att bygga byggnaden är en del , viktig sådan, men det är en hel del annat som ska hållas ihop för att allt ska bli bra.

Veckans snackis finns det flera av, men jag väljer att skriva några ord om trafiksituationen i Växjö. Det grävs, byggs om och görs många arbeten på våra vägar för tillfället. Att staden växer så det knakar gör att vi måste bygga om för framtiden – man kan säga att vi för närvarande har lite växtvärk. Det är inte helt smärtfritt att öka befolkningen i den takt som vi gör. Och vår stad begränsas naturligt av alla omkringliggande sjöar och skyddade naturområden. Men allt som görs, görs för att vi ska skapa en hållbar stad och kommun för framtiden. Vi kommer att fortsätta att informera med hjälpa av filmer på Facebook och på www.vaxjo.se under fliken Trafikstörningar.

Ha en fin helg!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2018