Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya bilder på Växjö station och kommunhus och parkeringstips

Jag hoppas ni alla har sett att vi idag har informationsträff på Utvandrarnas hus om vårt stations- och kommunhus.

En sak som många frågat om är hur stationshuset ska se ut och på informationsträffen kommer det att visas bilder. Jag hoppas vi ses i kväll men om ni inte kan komma så kika in på vår webb för bilder kommer att läggas ut där så snart de är klara. Frågor som du har är bara att förmedla och många av dem (frågor och svar) finns även på vår webbplats som kontinuerligt ökas på.

Många frågor får jag också om förflyttningar inom olika förvaltningar och bolag. Många internt som är glada att vi försöker göra så bra förutsättningar som möjligt för att kunna göra karriärsförflyttningar inom och mellan våra bolag och förvaltningar. Men även många som hört av sig från näringsliv och andra organisationer som ser det som något positivt då vår egen organisation stärks och det gör att vi blir starkare gentemot dem vi är till för. Dialog förs även hur vi kan förmedla vårt sätt att jobba till andra organisationer och företag. Mer information om det kommer framöver. Jag har många exempel som jag skulle kunna ta upp men väljer ett. Det är vår Jesserina, som var på en av avdelningarna som jobbar mot näringslivet. Hon hade varit på sin plats en längre tid men kände att ”jag vill mer, jag kan mer och jag vill utvecklas mer”. Tankar om att flytta från Växjö fanns - hemsk tanke kände många av oss så efter en del diskussioner, planerande, se över behoven i koncernen, se över successionslistor och planer så kunde vi se en perfekt match mot en ledig tjänst på Vidingehem. Det här resulterade i att Jesserina nu är kvalitets- och hållbarhetsansvarig på vårt bolag Vidingehem.

Det finns fler exempel och det görs fler initiativ att säkerställa att vi skapar förutsättningar för att kunna göra förflyttningar mellan och inom bolagen hos oss – allt för att säkerställa att alla medarbetare ska kunna stanna kvar, utvecklas och stärkas i vår stora organisation.

På tal om hur vi jobbar gentemot näringslivet. Vi har sedan ett par år tillbaka försökt bredda upp och jobba mer starkare mot alla våra målgrupper (företag, näringsliv och besökare). Det är aldrig en avdelning/kontor eller förvaltning eller bolag som kan ge servicen våra målgrupper behöver utan det är fler. Ett exempel är just vårt arbete gentemot Näringsliv – vi har aldrig varit så många som nu som jobbar gemensamt och starkt för existerande näringsliv och framtida näringsliv och för att skapa förutsättningar till arbetslivet. Medarbetare från till exempel Kommunledningsförvaltningen (Näringslivskontoret, Planeringskontoret, utvecklingsenheten) Miljö och Hälsa, Arbete och Välfärd, Videum med mera jobbar numera ihop genom arbetet som drivs i processen ” Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad”. Ett härligt moment i veckan var när vi hade möte med Företagarna där Anna Sjödahl (vår näringslivschef), Madelene Karlsson (förvaltningschef för Miljö och Hälsa) Per Sandberg (processägare för ovan nämnda process samt förvaltningschef för Arbete och Välfärd) gemensamt kunde beskriva hur vi tillsammans jobbar för Företagarnas medlemmar, hur vi tillsammans stärker servicen till alla våra företag och näringsliv. Så om någon frågar mig hur många som nu jobbar dedikerad mot Näringslivet kan jag säga ”minst det femdubbla än vad som gjorts tidigare”. Det känns starkt och bra. Det är att stärka vår egen organisation för dem vi är till för och det känns så himla gott.

Veckans tips är Parkeringar i Växjö city. Lördagar är jag ofta någon stund i kommunhuset mitt i Växjö city. Parkeringen som finns på innegården är en allmän parkering men den gapar oftast tom. Så jag vill uppmana er alla som behöver eller önskar ta bilen till city lördagar eller efter 17 på vardagar – använd vår innegårds parkering. Detsamma gäller den allmänna parkeringen i parkeringshuset på WTC. Det är över 70 centrala parkeringar och den gapar ofta helt (!) tom på lördagar och mycket glest använd i veckorna. Och så sist – vår gratisparkering ett par 100 meter från Stortorget – den på Spetsamossen. Hjälp till att sprida detta tips för det hjälper oss alla på många olika sätt.

Och så sista tipset – kom till Emigrantinstitutet klockan 18.00 för att träffa oss från kommunen men även Skanska och Vöfab där vi beskriver Stations och kommunhuset.

Ha en fin höstlig onsdag!
//M

Senast uppdaterad: 14 november 2018