Äntligen ny visuell identitet och felaktig fakta om kommunens budget

Igår tog KF det av många efterlängtade beslutet att anta en ny visuell identitet och policy för Växjö kommun som organisation. Bakgrunden till detta arbete är att vi ska öka vår tydlighet, trovärdighet och tillgänglighet, inte minst eftersom alltmer kommunikation sker i digitala kanaler.

En annan anledning är att vi idag har många särprofileringar, vilket försvagar Växjö kommuns tydlighet i kommunikationen och dessutom är resurskrävande. En liknelse jag har beskrivit för många är att säg det företag som tillåter särprofileringar – kan vi se IKEA ha olika loggor ifall man är på sängavdelning eller köksavdelningen? Eller att till exempel Visma har olika loggor beroende på var i organisationen man jobbar och levererar (support, utveckling etc). Att även Växjö kommun nu får en enhetlig visuell profil med en logga som blir vår allas avsändare stärker inte bara oss som jobbar här utan förtydligar för dem vi är till för vad vi gör. Att vi också får ett eget typsnitt Växjö Now känns extra bra då all vår text kommer hjälpa oss i att skapa igenkännande och tydlighet.

Fakta är ett ord som för mig innebär att man tar till sig korrekt information som ger en helhet och som inte är subjektiv. Svårt så klart och jag blir ännu mer förvirrad då jag sökte på ordet "fakta" och kunde läsa följande ”det finns objektiva faktum och subjektiva värden och att det även finns säkra faktum och teorier som är tolkningar av fakta”. Lätt snurrig men oavsett önskar jag nu förmedla en viktig fakta som inte är subjektiv och inte heller en tolkning.
I dagens Smålandsposten rapporterades det om Växjö kommuns budget, under rubriken "Lägre intäkter men ingen skattehöjning". I artikeln fanns flera felaktigheter som behöver korrigeras. I artikeln stod det att budgetförutsättningarna blev sämre under hösten på grund av negativa förändringar i befolkningstillväxt och skatteunderlag samt att kommunfullmäktige beslöt att minska utbildningsnämndens budget med 35 miljoner. Denna minskning är inte en nedskärning och kommer inte att påverka verksamheten. 25 miljoner är för barn- och elevpeng för barn och elever som inte finns i verksamheten utan enbart fanns med i demografiprognoser. Vidare är 10 miljoner hyra som utbildningsnämnden inte behöver betala under 2019 då de projekten inte är färdigställda.
I artikeln stod det också felaktigt att utbildningsnämnden hade gjort felräkningar, vilket inte stämmer, eftersom beräkningarna grundar sig på demografiprognoser från SCB. Utbildningsförvaltningen gör kontinuerliga mätningar av barn- och elevtal och när man ställer utfallet av dessa mätningar mot demografiprognosen visar det att prognosen från SCB för 2018 har varit för hög. Det är alltså en fråga om prognos kontra mätningar där vi nu gör en justering utifrån utfall 2018. Detta är fakta som varken är subjektiv men säkra och objektiva!

Veckans första tips är att många torg runt om i kommunen snart pryds av en julgran – stämningsfullt och fint på många sätt. Den största är den som står på Stortorget i Växjö och den kommer på plats under veckan. Jag satt med vår skogsförvaltare Henrik igår som berättade om den mycket stora och komplicerad procedur att få till en gran till torget. Ja – en hel del advents och julutsmyckningar sker nu i vår kommun och med tanke på att det känns som om det är mörkt dygnet runt så är jag både tacksam för det och alla de runt om i kommunen som sätter upp extra ljus i trädgårdar och hem.

Tips nummer två är att komma på våra invånardialoger som börjar imorgon, torsdag 22 november klockan 18.00-20.00. Det första tillfället är på Katedralskolan, på Samuel Ödmans väg 1, Växjö. Det kommer att finnas tolkar för arabiska, somaliska och dari. Det blir två inspirerande timmar med föredrag och dialogstationer där du kan göra din röst hörd. Du behöver inte anmäla dig utan det är bara att dyka upp. Vi bjuder på frukt och fairtrade och vegansk choklad. Kan du inte komma på det första tillfället, finns det fler chanser. Läs mer på www.vaxjo.se/invanardialog.

Ha en fin onsdag!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2018