Kompetensutveckling, rubriker och spekulationer

Glädjen är stor när kollegor i koncernen utvecklas vidare genom att ta andra tjänster inom Växjö kommuns förvaltningar och bolag. Detta är ett sätt att stärka både medarbetare men även organisationen eftersom kunskapen sprids till fler delar.

Men ibland måste vi också stödja våra kollegor då positionen de har idag inte fungerar med det livspussel de har, eller att behovet av tjänsten inte finns längre eller ändras. Med stort intresse har jag följt rubrikerna och skriverierna om detta.

Tyvärr nämns inte att en av de starkaste drivkrafterna hos medarbetare och organisation för att stärkas är att skapa förutsättning för att medarbetare utvecklas. Ofta blir det insinuationer om att något är fel, när det vi gör är att skapa möjlighet för förflyttning och utveckling, som stärker oss så att vi bli bättre för dem vi är till för (invånare, företag och besökare). Detsamma händer när personer lämnar oss för ett nytt jobb utanför koncernen för att ”göra extern praktik” som jag brukar kalla det. Om personen sedan väljer att komma tillbaka till oss efter sin externa praktik blir det inga rubriker. Det gör mig väldigt besviken att det varje gång en kollega väljer att gå vidare mot nya utmaningar, görs försök att signalera att något är fel.

Men oavsett insinuationer och spekulationer så är jag glad över att vi har tagit stora steg i att förbättra förutsättningar för såväl befintliga som kommande kollegor att göra karriär i denna stora koncern med fem bolag och åtta förvaltningar. Och glädjen jag ser hos många av de som har tagit steget och förflyttat sig går inte att ta miste på. Kommentarer som ”denna möjlighet har aldrig funnits tidigare” eller ” det här har jag aldrig varit med om i de företag eller organisationer jag jobbat i innan” tar jag in extra då rubrikerna far som värst. Och jag hoppas att ni alla hos oss tar till er det extra mycket också!

På tal om rubriker och surr så har det i veckan debatterats i lokalmedia om hur många kommunikatörer vi har i kommunen. Ingen kan blunda för att mediesamhället har förändrats drastiskt de senaste åren och att efterfrågan på bra information har ökat. Vi är alla medvetna om att framgångsrika organisationer är duktiga på kommunikation och att kommunicera internt och externt är avgörande för en organisation. I Växjö kommun har vi en hög ambitionsnivå och har alltid strävat efter att vara i framkant. Vi har därför prioriterat att jobba hårt med kommunikation i organisationen de senaste åren. Bland annat genom en ny externwebb, ett nytt intranät, en ny kommunikationspolicy, en enhetligare och tillgängligare visuell identitet, en värdegrund som prioriterar dialog, respekt och lyhördhet och mycket, mycket mer. Att jämföra oss med andra kommuner som kanske inte har samma ambitionsnivå är inte riktigt rättvist – framför allt om man utgår ifrån att de gör rätt och vi gör fel. Sen är det dessutom viktigt att ha i åtanke att alla kommuner inte jobbar med kommunikation på samma sätt och att kommunikatörernas kompetensprofiler och spetskompetenser kan variera stort. Även detta måste man ta hänsyn till när man jämför en kommun eller annan organisation med en annan. Det är mycket viktigare att diskutera effekten, alltså det man får ut utav dessa kommunikationssatsningar. Men med det sagt menar vi inte att allt är perfekt i vårt kommunikationsarbete – vi jobbar hela tiden med att utveckla och effektivisera, för att skapa största möjliga nytta för våra invånare, företagare och besökare.

Ha en fin helg!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2019