Triangeln, sportlov och e-sport

Onsdag mitt i sportlovsveckan. En vecka som är fullbokad för mig med olika möten, träffar, förberedelser med mera. Lite lugnare i kommunhuset och på staden då många av kollegorna och våra invånare har ledigt för sportlov.

En hel del frågor har kommit kring vår triangelresa. Bara positivt så det känns ju gott, men jag ser också lite frustration (inte alltid negativ 😊) då en del av röda tråden inte alltid kommit fram eller att viss kunskap inte finns. Helt naturligt då det vi gör är mycket och stort men nödvändigt för oss i vår organisation men framför allt för våra invånare, företag och besökare.
De senaste tre åren har vi alla varit på en resa – en viktig utvecklingsresa, som benämnts som ”Triangeln”, där kultur, riktning och struktur finns och som gett oss en gemensam värdegrund, styrning av gemensamma mål och en tydlig struktur i vårt gemensamma arbete.
Alla våra enheter, avdelningar, förvaltningar och bolag är en del av ett större sammanhang och alla är vi beroende av varandra och påverkar varandra i vårt arbete. Genom att identifiera och vara transparant med dessa beroenden och vad som påverkar den enskilde, avdelningar, våra förvaltningar och bolag ser vi hur vi då bäst samarbetar och hur vi blir bättre tillsammans – för dem vi är till för. Vår resa är en stor förändring för vår organisation och även för den enskilde då den påverkar i grunden gamla strukturer, beteenden, arbetssätt och ansvarsstruktur. Allt är inte klart, alla frågor kan inte besvaras och vi tar olika lång tid på oss att förstå och även att känna av förändringen i vardagen. Detta är förståeligt och något vi bör ha en tillåtande attityd till. Men vi är på god väg och viljan och stödet är enormt för vi kan redan nu se mycket goda resultat. Arbeten går enklare, kostnader har minskat, vi har i många stycken stärkts som helhet, vilket är viktigt för alla organisationer då det skapar kraft och energi för dem vi är till för.

För drygt tre år sedan lanserade vi vår värdegrund. Den står som basen för alla våra bolag och förvaltningar och stöttar oss att få en gemensam kultur. Vår värdegrund och vårt chef/medarbetarskap är inte gammalt och vi får alla ha förståelse för att det tar tid att få det implementerat men vi tar steg i rätt riktning genom att ha det som bas i såväl policys, processer, budskap och utbildningar med mera. Nu är det dags att ta ännu ett steg i vår utvecklingsresa och det är att intensifiera delen hur vi ska förändra vårt arbetssätt. Vi har påbörjat en förflyttning från ett arbetssätt som fokuserat på hur vi är organiserade i förvaltningar och bolag (och avdelningar) till ett arbetssätt där vi systematiskt utvecklar verksamheten tillsammans och där vi har med våra beroenden och påverkan som vi har över organisationsgränser. Detta är vad som kallas processorienterat arbetssätt. Den uppmärksamma vet om att detta inte är något nytt för i Kommunfullmäktiges budget för 2018 finns beslut om våra processer och processorienterat arbetssätt och vi har sedan 2018 styrningen och uppföljningen från verksamheten till politiken i våra processer.

Målet och anledningen till att vi gör denna förflyttning är att det ska vara lätt att göra rätt. Inte uppfinna allt på nytt, inte behöva lägga tid på onödiga saker, inte dubbelarbeta eller göra samma sak på flera ställen eller en sak på flera olika sätt. Det innebär också att vi genom ett förändrat arbetssätt hushållar med våra resurser. Mer om vårt nästa steg och hur vi tar det vidare i ett bredare grepp framöver så klart!
Det har varit en guppig väg att komma dit vi är nu. Alla har inte tyckt om det vi gjort, men de flesta tycker det är bra och eftersom jag vet att detta är nödvändigt så fortsätter vi så klart. Det här är inte för mig, inte bara för oss internt utan också så klart för alla våra invånare, företag och besökare.
Frågor, hejarop och kommentarer ”jag behöver eller vill veta mer om vad som görs” kommer så klart från många kollegor i vår egen koncern men även från företag, invånare här men glädjande även från andra kommuner, företag och organisationer. Förutom att fysiskt träffas och hålla ”föredrag” är det även diskussionsforum hur det vi gör kan föras över till andra och det är ju fantastiskt. Jag ser även över möjligheten att få till ett öppnare chattforum där vem som, såväl från vår egen organisation men även utanför kan sända frågor. Det vi gör är till för alla och då är det också viktigt att ta emot alla frågor som finns. Mer om det framöver.

Nu veckans tips så här mitt i veckan. På hotell Royal Corner är det just nu fullt lanande och spelande då eventet ”ESA Winter 19” arrangeras här i Växjö. Det handlar om e-sport och streaming och går ut på att avverka spel från början till slut så snabbt som möjligt. Eventet streamas över hela världen och förväntas ses av 400 000 unika tittare varje dag och sammanlagt uppnå drygt 5 miljoner videospelningar. Häftigt med ett evenemang som når så många tittare från ”lilla” Växjö.

Ha en fin onsdag!
//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019