Budgethearing, samordningsvinster och sandsopning

En speciell och viktig händelse tilldrar sig idag. Vi samlar hela koncernledningen, våra processägare samt ledande politiker i två dagar för att presentera bokslutet för 2018 men framför allt presentation kring inspel för kommande års budget. Vi kallar det budgethearing

Som många av er vet om och har läst har offentliga Sverige utmaningar då skatteintäkterna inte täcker upp det tryck och förväntan som finns. Det har aldrig tidigare varit så här tufft – någonsin – och det gör att vi som kommunal organisation, oavsett förvaltning eller bolag, måste kraftsamla till att tänka nytt och jobba annorlunda. De senaste 14 åren har vi haft ett överskott vilket möjliggjort satsningar och investeringar de senaste åren. Men nu kan vi se att antalet äldre i kommunen ökar, samtidigt som vi får fler elever i våra förskolor och skolor. Detta gör att skattekraften i Växjö kommun minskar. Det vill säga att antalet skattebetalare per invånare blir färre och kommunens kostnader kommer därför att bli högre i framtiden. Invånarnas, företagarnas och besökarnas krav på oss kommer däremot inte att bli mindre. Vi förväntas kunna göra och leverera lika mycket som vi gör idag, om inte ännu mer i framtiden.

För att kunna möta dessa utmaningar på bästa möjliga sätt har kommunstyrelsen gett mig uppdraget att stärka helhetssynen inom kommunkoncernens nämnder och styrelser, alltså våra åtta förvaltningar och fem bolag. Det innebär att vi ska försöka identifiera nya sätt och områden där vi kan jobba tillsamman över förvaltnings- och bolagsgränserna. Målet är att hitta nya arbetssätt och samordningsvinster, så att det blir tydligare fokus på våra kärnuppdrag. Vi måste helt enkelt hitta innovativa sätt att jobba på, se över våra processer, använda ny teknik och effektivisera så att vi som medarbetare inte tvingas springa snabbare. Arbetet är inte klart men en del uppslag kommer att presenteras idag.

Vi är proaktiva i Växjö och har redan börjat med arbetet. Sedan sen ett par år tillbaka har vi jobbat med många samordningsinsatser som också skapar effektivitet, tydlighet och även tillit i vår organisation. Vi jobbar till exempel med att förtydliga styrkedjorna, så att det blir lättare att identifiera vem som har ansvaret och att inte flera springer på samma bollar så att helheten ska säkerställas och att det blir hållbart. Vi håller även på att gå över till ett processorienterat arbetssätt där vi tydligare jobbar tillsammans och fokuserar på nyttan för våra invånare, företagare och besökare. Och idag har vi även en gemensam koncernstyrning där alla förvaltningar och bolag är representerade och tillsammans jobbar med kommunens övergripande frågor. Vår gemensamma värdegrund och chef/medarbetarskap som skapar tydlighet är andra exempel på vad vi gjort.

Detta är en del av de många saker som vi pratar och diskuterar, ger förslag och tankar från oss i koncernledningen till ledande politiker dessa dagar. Spännande, utmanade, men också enormt viktigt då vi alla har ett stort ansvar att få till en verksamhet som fungerar på ett bra sätt så för dem vi är till för.

I veckan blev det också klart att det blir Pär Igevik som blir vår nya IT chef. Känns mycket bra. Konkurrensen har varit knivskarp och kandidaterna som fanns med i rekryteringen var alla mycket erfarna personer men det känns också extra bra att veta om att vi har mycket kunniga kollegor som visar sig vara bättre och att vi på så sätt kan visa att ”här i Växjö Kommun kan man växa och göra karriär”. Något som vi jobbat hårt med de senaste åren.

Förutom Pär har vi snart våra nya kollegor Henrik Cajnerud, ny kommunikationschef, och Lena Gustavsson, ny HR-chef, hos oss. Det känns oerhört spännande. Jag har haft förmånen att ha ett par extra möten med dem under ett par tillfällen under våren så vi har börjat känna varandra och känslan är mycket bra!

Onsdag betyder onsdagstips och idag har jag haft lite svårt att välja. Nyhetsflödet på www.vaxjo.se hjälper mig och många andra att se vad som är på gång och vad som just nu är viktig information till våra invånare, företag och besökare. Och just nu går där att läsa om allt från Omvalet i Falun (som vi anordnar även i Växjö), informationsmötet om simhallen på tisdag, ”Håll dig på benen”, parkeringen på Spetsamossen och mycket mer.

Men jag väljer ändå klassikern Sandupptagning! Bästa vårtecknet ju. Och tipset blir att gå in här och kika om du vill veta i vilket turordning våra medarbetare kommer till ert område. Vet att många längtar…

//M

Senast uppdaterad: 3 april 2019