Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Projekt, PPS och ny chef på tekniska

Den senaste tiden har jag fått frågor om min inblandning i olika projekt.

För drygt två år sedan började vi jobba med en projektmetodik, PPS, som ska hjälpa oss att ha mer kontroll på våra projekt när arbetet berör fler än en förvaltning eller bolag. Ansvariga tjänstepersoner men framför allt nämnder och styrelser ska kunna få en helhetsbild och ta ansvar för sina delar. Det har såklart gjorts tidigare också men med metoden PPS blir detta mycket enklare.

Uppdragsbeskrivning/projektbeskrivning finns på allt som görs , för att vi ska samla all information om det så kallade scoopet. Vem som är beställare, projektledare, vilka projektgrupper, referensgrupper och styrgrupper som finns. Detta för att skapa ordning och reda, trygghet men också styrning på det som görs. De flesta scoop involverar mer än en förvaltning och bolag och då är det än mer viktigt att säkerställa involvering, information och rätt i beslutsvägarna.

Jag är i de flesta fall beställare men mycket sällan med i projekten mer än när det är något som måste stämmas av ifall något i projektbeställningen inte går som planerat. Det finns dock ett undantag och det är Växjös nya station och kommunhus. Där är jag ordförande i den operativa styrgruppen som sedan rapporterar till den politiska styrgruppen.

Sedan i september har jag varit mer involverad än i vanliga fall – detta då hela projektet fått kraftsamla och att vi fått reda ut styrning, ledning, rapportering och resurser. Det är ett viktigt projekt som innefattar byggnation, innehåll (i det vi kallar programgruppen) och exploatering av området runt stationen och kommunhuset. Så ja, det har varit många operativa frågor jag måst vara med i framför allt byggdelen men även innehåll. Oftast brukar man som ordförande inte behöva gå in operativt i ett projekt men ibland behövs det – och i detta projekt har det krävts. Ni som är intresserad av hela våra stora organisation kring stations- och kommunhus kan gärna gå in här och ta reda på mer.

Vad gör vi då med det som inte är projekt? Det är mkt annat som ska göras och för att förbättra oss alla och få tydlighet har vi det senaste året börjat med uppdragsbeskrivningar. Inte i allt men det som kräver involvering av fler än en förvaltning eller bolag. Det blir enklare för dem som ska leverera och vi säkerställa att i de fall det blir förändringar så kan vi gå till uppdragets början och se vad som förändrats. Det gör att såväl förvaltningschefer/VD men även jag ibland blir operativt inblandad då vår kunskap, förståelse eller samsyn måste till.

Ett resultat av att vi kör PPS och att vi har uppdragsbeskrivningar är att vi blandar kompetens, kunskap och erfarenhet från arbetets början och under hela projektets gång. När människor, kompetens och kunskap från olika verksamheter och expertområden möts skapas förståelse över varandras påverkan på verksamheterna mycket fortare. Det i sin tur resulterar i effektivare och framför allt bättre leverans.

Nu är det också klart att Malin Engström går in som tf förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Malin är vår planeringschef på tekniska förvaltningen och hon har en god, bred och stor kunskap om förvaltningen vilket bådar för bra grund för att ta tag i det arbete som nu krävs av såväl förvaltningen som oss i koncernledningen. Information om detta har nu spridits på våra insidor och webb. Ta del av hur Malin själv beskriver hur hon ser på framtiden.

Önskar er alla en fin och härlig somrig helg! //M

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020