Många frågor om kommunledningsförvaltningen

Två dagar med koncernledningen i veckan har gjort mig (och jag tror jag pratar för oss alla) – starkare. Vilket gäng jag har runt om kring mig och vilket gäng vi alla har runt omkring oss.

Förutom att det var fullt upp i det vardagliga kunde vi trots det satsa på att stärka oss och säkerställa att vi fortsätter att jobba med denna viktiga utvecklingsresa som vi startade för drygt fyra år sedan.

Jag får just nu en del frågor om hur vi är organiserade, vad är kommunledningsförvaltningen, vad är koncernledning, vem styr vem? Bland annat i intervjuer med journalister. Den frågan finns även i vår egna organisation så visst finns det fog att förklara och prata om det. Ord är viktiga och ibland sitter gammalt i de berömda väggarna. Jag besökte Gunilla Frimans (förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen) ledningsgrupp i början på veckan och där hade vi också det här resonemanget. Så nu tar jag ett stycke om detta här i bloggen också tänkte jag.

Vi har åtta förvaltningar och fem bolag i det som är vår kommunkoncern. Totalt är vi drygt 7500 anställda, varav drygt 6800 inom förvaltning. Varje förvaltning och bolag har sin egen ledningsgrupp som hanterar de saker som berör just sin verksamhet. Starkt kopplat så klart till nämnd och styrelse. Min ledningsgrupp är koncernledningen. Det vill säga högsta tjänstepersonledningsgrupp bestående av förvaltningschefer, vd:ar, HR-chef, ekonomichef och kommunikationschef. Vår uppgift är att vi som koncernledning ska ta ett helhetsansvar för det som utförs i Växjö kommunkoncern, samtidigt som vi tar ansvar för var och ett av våra uppdrag på förvaltningar och bolag. För att vi i koncernledningen ska kunna ta vårt ansvar och att medarbetarna ska ha bästa förutsättningar för sitt uppdrag. Det innebär att de frågor, utredningar som görs på någon av förvaltningarna eller bolagen och som kan påverkar helhet eller mer än en förvaltning eller bolag förankras i koncernledningen. Och den förvaltning som jag brukar beskriva som spindeln i nätet i vår komplexa organisation är kommunledningsförvaltningen. Här har vi medarbetare med specialistkunskap och sakkunniga inom områden som väldigt ofta påverkar och berör övriga förvaltningar och bolag i vår koncern. Och för att få bästa utväxling på denna specialistkunskap för verksamheterna så innebär det mycket involvering och förståelse för hur det påverkar övriga verksamheter. Det är också därför jag som kommunchef med övriga koncernledningen är involverad i det arbetet.

Ordet kommunledningsförvaltning kan vara förvirrande – det fick jag erinra igår när en journalist frågade mig om övriga förvaltningar låg hierarkiskt och organisatorisk under klf med tanke på namnet ”ledning”. Så är det inte. Kommunledningsförvaltningen är en av åtta förvaltningar. Men som sagt, med mycket viktig kompetens inom specialistområden som är viktig. Bra med sådana här inspel och frågor för det visar att jag och vi måste vara ännu mer tydliga och informativa så tack ni alla som frågar. Genom återkoppling blir vi och jag bättre vilket jag alltid eftersträvar.

Jag har som sagt denna vecka medverkat i intervjuer om den arbetsmiljöundersökning som är gjord på just delar av kommunledningsförvaltningen. Och det har också gällt mig som kommunchef och kritik mot mig. Jag vill, som jag gjort i media, förtydliga att jag tar detta på största allvar och tar till mig av kritiken. Vi behöver också förtydliga det jag skriver om ovan, att kommunledningsförvaltningens roll är sådan, att det kan ha inneburit en förändring för många och att det varit nödvändigt. Vi (och jag) kommer jobba vidare med arbetsmiljön på flera olika sätt framåt.

Ha en fin helg!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2019