MAT2019, kickar och att vara tillsynsmyndighet

Snart dags för ännu en händelserik helg i Växjö. MAT2019 är snart här och redan nu syns tältet på torget vilket ju är en del av evenemanget

Vill också tipsa om matsvinnsköket och så är det ju många intressanta föreläsningar, där bland annat vår måltidsorganisation deltar. De finns också i tältet såklart där du kan komma och prata om maten och måltiden i förskola, skola och inom omsorgen. Och få ett gott smakprov naturligtvis. Allt om helgen finns här. Länk till annan webbplats.

Kickar får jag många av dagligen. En träff med kollega, ett mejl från en företagare eller invånare, möten med intressenter. Ja det kan vara både det stora och det lilla. Igår kom en förfrågan om jag inte kunde hålla ett en timmes föredrag i en stor konferens i Malmö om vår förändringsresa och framför allt vår styrmodell som är kopplat till processer. Konferensen riktar sig till såväl näringsliv som det offentliga Sverige. Som personen utryckte det som ringde ”what you are doing in Växjö is actually a part of sustainability and that we would like you to come and talk about”. Att det vi gör faktiskt är hållbarhet och det skulle jag vilja att du kom och pratade om. Kicken jag fick är inte för att jag ska stå en timme och på engelska prata på en scen, utan att jag får prata om det vi gör tillsammans som är bra för oss och för dem vi är till för. Härligt.

Kollegan Anette kom till mig idag på morgonen och berättade att hon varit på möte med en Skånekommun i veckan. Där kom processarbetet kom på tal och hur vi lagt in det i vår styrmodell för att skapa effektivitet, minska dubbelarbetet och skapa bättre mervärde för invånare, företag och besökare. Skånekommunen sken upp och deklarerade att ”vi har tagit efter er modell då ni ligger så långt framme”. Bra att det vi gör även kan hjälpa andra! Det är fler än denna Skånekommun som bett att få veta mer om vårt arbete, och på många möten med kommunkollegor har vårt förändrade arbetssätt spridits. Men även till företag som vill veta mer då de känner att processorienterat arbetssätt gagnar deras medarbetare men även deras kunder bättre och att vi gemensamt, från Växjö kommun och företag kan dela med oss och stärka organisationerna. Detta ger mig en kick när jag tänker på det. I nätverket med de 14 mest expansiva kommunerna i Sverige, som SKL haft sedan många år, har också vårt utvecklingsarbete diskuterats. Många är de kommunchefer/direktörer som bett att få mer info, många har följt vårt arbete med spänning och tagit till sig av det som är bra för dem.

En hel del frågor har nått mig då man kunnat läsa att vårt miljö- och hälsoskyddskontor anmält ett av våra bolag i koncernen, Växjö energi, Veab. Frågor om ”gör man verkligen så mot en kollega, är inte både Veab och Miljö och hälsa med i kommunens koncern?”. Jodå, det är de och Madeleine Karlsson (Miljö och hälsa) och Erik Tellgren (Veab) är med i samma koncernledning. Dock – att hantera och ta ansvar som myndighetsutövande myndighet som miljö- och hälsoskyddskontoret är, ska följas ändå. Uppdraget som miljö och hälsa har som sitt uppdrag är just ett myndighetsutövande. Det innebär att vi ska behandla våra interna förvaltningar och bolag likadant som externa verksamheter. Det är vår profession och för att vår tillsyn ska vara likvärdig och trovärdig för alla, kan vi inte ha undantag för våra interna verksamheter. Vår roll inom kommunkoncernen blir därför lite annorlunda än övriga förvaltningar och bolag, där vårt uppdrag är att tillse att företagare inom Växjö kommun följer den lagstiftning som finns. Veab är enligt miljöbalken en verksamhet som alla andra, liksom skolan, omsorgen, måltidsköken, räddningstjänsten och så vidare.

I det här fallet har tillsynsmyndigheten i sin analys av miljörapporteringen kommit till slutsatsen att Veab kan ha brutit mot ett av sina villkor i sitt tillstånd. Redan vid misstanke om brott är vi skyldiga att anmäla och om vi inte gör det begår vi tjänstefel. Innan åtalsanmälan lämnades till Polisen Miljö och hälsa och VEAB fört diskussion kring frågan och Veab har också, i god tid, blivit informerade om att en åtalsanmälan kommer att lämnas in. För mig känns det gott att veta att här är vi alla professionella, vi behandlar alla lika oavsett relation internt eller inte.

Viktigt att veta är att VEAB sedan flera år jobbat för att ställa om verksamheten till att bli fossilbränslefri senast till 2020. Vi har därför på olika sätt efterhand avvecklat vår förmåga att använda fossila bränslen. Att VEAB har tillstånd att använda fossilolja innebär inte att vi har förmågan att direkt använda den, under en längre tid och det har också varit en av anledningarna till varför man gjort som man gjort. Men i tillståndet som finns ger inte dessa förutsättningar.

I eftermiddag bär det iväg till Stockholm för att träffa Växjöambassadörer – vi har många ambassadörer som bor i Växjö kommun men även sådana som av någon anledning lämnat och därför har vi ett ambassadörs nätverk i Stockholm. Dit ska jag med kollegor och på agendan står allas vårt platsvarumärke som vi nu börjar sprida mer och mer. Även det en kick!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2019