Vi är på rätt väg

Vår viktiga utvecklingsresa har rönt intresse de senaste dagarna. Smålandsposten har genom olika vinklar berättat om vår resa – en resa som vi anser är det bästa för våra invånare, företag och besökare. Jag välkomnar granskningen och vill också idag berätta lite mer om vad det är vi gjort de senaste åren (även om jag berört detta även tidigare).

Vi har tagit fram en gemensam värdegrund för att skapa trygghet och igenkänning hos alla 7000 medarbetare i koncernen. Värdegrunden binder oss samman, gör oss bättre för när vi möter de vi är till för och den leder även till att våra medarbetare kan göra karriärsteg mellan alla förvaltningar och bolag. För den gör att vi känner igen oss var vi än är i koncernen. Och när medarbetare förflyttar sig inom koncernen tar hen med sig kunskap från en förvaltning/bolag till en annan, vilket gör att vi får förståelse för vad vår mycket stora organisation gör och stärker oss. Värdegrunden är ny (som ett nyfött barn som jag brukar säga) men vi alla jobbar på att integrera den i dokument, utbildningar, workshops, uppföljningar. Och att leva den och diskutera den (viktigast för att vi ska utvecklas). Så det tar tid och ska ta tid. Sedan en tid är också vår medarbetarundersökning uppbyggd kring värdegrundens byggstenar. Vi har ett totalt resultat i koncernen på 4,8 av maximala 6,0. Det kan absolut bli bättre i vissa delar men 4,8 av 6,0 gör ändå mig glad och stolt.

Vi har en ny koncernstyrning där de gemensamma frågorna planeras, såväl på strategisk som operativ nivå, för våra bolag och förvaltningar. Detta sätt att styra skapar bästa förutsättningar för våra vd:ar och förvaltningschefer att ta sitt ansvar. En självklarhet i alla organisationer och nu en självklarhet hos oss, men så var det inte tidigare. Att vi även genom denna styrning skapar bästa förutsättningar för de medarbetare som finns i bolagen och förvaltningarna är också en numera självklarhet. Men viktigt att poängtera är att vi genom denna styrning även förändrat mycket i vardagen hos de som tidigare inte jobbade så, när strukturen var annorlunda. Strukturen fanns inte då men den finns nu och vi kommer fortsätta arbeta så.

Vi har börjat med processorienterat arbetssätt där vi genom att identifiera vilka beroenden som finns mellan avdelningar, förvaltningar och bolag kan se hur vi kan arbeta på ett effektivare sätt, ta bort dubbelarbete, få bort extra tid och använda oss själva och våra skattepengar på bästa sätt. Det är inte trend utan ett arbetsätt som jag i alla mina tidigare arbeten haft och gjort. Att ett nytt arbetssätt i en stor organisation är en stor förändring måste vi alla ha förståelse för, så även jag. Så när det sägs att det tagit lång tid så vill jag påstå att det är inte tiden som är det viktigaste, utan att vi rör oss framåt. Och det måste få ta tid. Jag har också fått frågor om varför jag inte tagit in konsulter för att göra detta arbete. Något som jag, vis av en numera lång erfarenhet på närmare 30 år, menar hade varit helt fel! Jag har varit med om att organisationer tagit in konsulter (managementkonsulter) eller tagit ut en liten klick människor som suttit på sin kammare och ritat och definierat de bästa processerna för en organisation. När de kommer ut efter något år och presenterat att ”så här ska vi/ni jobba” så blir det ofta en total krock. Det är de som jobbar i verkligheten som måste sätta sig in i det hela. Så jag vidhåller att det allra bästa sättet att jobba med denna sorts av förändring är att ta dem som har ansvaret i vardagen och att ”gräva där man står”. Det är det bästa sättet att identifiera beroenden, de saker som är fel och gemensamt staka en ny gemensam bättre väg. Det är också grundläggande för förändringsarbete – att invovlera, förankra och informera medan man jobbar. För det är nästan 70 procent av hela arbetet. Så om vi räknar tid så brukar det sättet vi och jag gör det på implementeras snabbare än om man har någon annan som gör det.

Men visst är det mycket och visst är det rörigt eller kaosigt ibland. Det är helt naturligt i en organisation som jobbar för alla våra invånare, företag och besökares bästa. Det är inte bara vår utvecklingsresa som vi jobbar med. Det är implementering av budget, det är andra förbättringsarbeten, det är välfärdsuppdrag, det är uppdrag från politik, medborgarförslag. Men så här har vi det i våra förvaltningar och bolag så det är inte någon rak väg där man kan planera allt i detalj. Det är en väg där mål finns men som vi får justera och förfina när verkligenheten ändras. Precis som i varje persons vardag.

Det är viktigt att media granskar oss och jag är glad att de gör det. Det finns dock en sak i denna granskning är bekymmersam och det är den studentuppsats som används för att visa att det vi gör inte är bra. För oss som läst rapporten var detta förvånande. För den visar nämligen något annat. Och i fredags fick jag också ett mail från just studenterna som skrivit uppsatsen - Emma Sjulin och Anna Glowacki. De var förtvivlade över att inte deras resultat kommer fram och hur citat från chefer tagits ur sitt sammanhang. Det är tråkigt att inte slutsatsen berörs av Smålandsposten, för den visar tydligt på att de initiativ som vi tagit varit nödvändiga då det fanns brister tidigare. Att vi genom förankring och involvering och tydliga styrkedjor i ett öppet klimat arbetar med tillitbaserad styrning. För att få en bredare bild och läsa deras slutsats (sidan 3) kan du läsa deras uppsats här. , 913 kB.

Och när det gäller mig och mitt ledarskap – jag jobbar ständigt för att bli bättre och jag tar den kritik som varit på djupaste allvar. Jag fick frågan av Smålandsposten om jag verkligen efter 30 år som chef ska behöva gå ledarskapsutbildningar eller arbeta med mitt chefskap. För mig är det inget konstigt alls. Vi behöver alla ständigt reflektera över hur vi är som medarbetare och chefer.

Nu ska jag till en av våra grannkommuner där kommunledningen önskar att jag kommer och pratar och berätta om vår utvecklingsresa – de vill ha inspel och har då sett att vårt arbetssätt är det bästa för även deras skattebetalare!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2019