Presentation för studenter, Näringslivsplan och möbler till föreningar

Gårdagens presentation för ett hundratal elever från Linnéuniversitetet var spännande och lite annorlunda. Jag var inbjuden för att berätta om oss – Växjö kommun med dess bolag och förvaltningar för de som går civilekonomprogrammet och marknadsföringsprogrammet. Lnu brukar annars bjuda in föreläsare från näringslivet, för att de ska kunna sälja in deras verksamhet och öppna ögonen för studenterna. Men den här gången kontaktade programansvarige mig och ville att studenterna skulle få inblick i en kommun. ”Med tanke på allt spännande som görs i Växjö kommun måste du komma” sa hon. ”Självklart” sa jag.

Presentationen var på engelska och jag som levt med engelska ”24/7” i många år, men som kommit ifrån det de senaste åren, var ringrostig. Men det gick ok. Jag berättade om kommunens näringsliv, våra 300 sjöar, vårt idrottsliv, kulturliv och vårt hållbarhetsarbete vilket kändes gott. Därefter berättade jag om vår utvecklingsresa. Diskussionen om skillnaden mellan näringsliv och offentlig sektor kom så klart upp och jodå - det är skillnad att jobba i en politisk styrd organisation. Men det finns politik även inom den privata sektorn som är svårare att ta på och se. Beslutsvägarna och vem som tar beslut är enklare att veta i vart fall i vår kommun men inte alltid det enklaste i den privata, men i annat fall är det ganska lika. I övrigt kan sägas att komplexa organisationer är en utmaning oavsett om man är i en privat organisation eller offentlig organisation. Det är många intressenter som ska involveras och det är något man måste respektera oavsett man är just i en offentlig eller privat sfär.

I morgon hålls vårt sista dialogmöte kring Växjö kommuns första Näringslivsplan (tidigare benämnts Näringslivsstrategi) någonsin. En plan som ska hjälpa oss internt att på kort och lång sikt fokusera och prioritera rätt för att främja näringslivet i vår kommun och vårt geografiska område. Näringslivet som är motorn i all samhällsutveckling är oerhört viktigt och om vi har en plan så kan vi internt, i våra bolag och förvaltningar som alla har ett ansvar att jobba gentemot näringslivet och även med näringslivet, akademin och kulturen, fokusera och prioritera tillsammans. På det sättet når vi de mål som vi vill. I morgon är det som sagt ett viktigt dialogmöte när många internt i vår stora organisation ska diskutera detta. Tidigare har vi haft dialogmöten med många av de intressenter som vi har; företag, kluster, nätverk och andra externa organisationer likt Almi, Handelskammaren, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet osv. Plus ett antal mindre möten internt och externt. Utifrån de utmaningar och möjligheter vi ser har fyra strategiska utvecklingsområden ringats in:

  • Innovation och företagande - Växjö kommun ska stärka näringslivets förutsättningar för innovation och företagande.
  • Kompetensförsörjning – Växjö kommun ska bidra till att öka tillgången till kompetens på arbetsmarknaden.
  • Företagsservice - Växjö kommun ska säkerställa hög kvalité i kommunikationen och servicen till företagen.
  • Attraktivitet och profilering - Växjö kommun ska ha ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

Veckans onsdagstips är till er som är engagerade i en förening i kommunen. För ni vet väl att ni kan använda er av Möbelcirkeln när ni behöver möbler och andra inventarier? Möbelcirkeln är vårt ”system” för att återanvända möbler, mestadels inom kommunens lokaler, men nu erbjuder vi alltså detta även till föreningar så att det inte behöver köpas nytt. Läs mer och kontakta gärna vår Lasse Karlsson som kan allt om detta!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019