Hållbarhetsprogram för alla, Öppet hus och bilder på vårt nya hus

I går antog kommunfullmäktige Växjö kommuns hållbarhetsprogram i full enighet. En viktig och stor händelse för de många som jobbar med att definiera och skapa förutsättningar för att vi nu har ett program här internt. Och även för de många från näringsliv, övrig offentliga och akademi som varit medskapande till den. 

Syftet och målet med detta program är att bidra till en gemensam bild av vilket Växjö som vi alla vill ha i framtiden och programmet ska skapa hållbara förutsättningar för alla som bor, lever och verkar i Växjö kommun. Det ska också inspirera och ge underlag för andra aktörer inom kommunen och i världen att arbeta i samma riktning. Grunden till vårt hållbarhetsprogram ligger i FN:s 17 globala mål inom ramen för Agenda 2030 och vårt program består av följande grundstenar:

  • en deklaration
  • fem målbilder
  • nio utmaningar
  • tre principer för genomförande

Nu ska programmet integreras i ordinarie processer för att stärka och utveckla hållbarhetsarbetet. Hur gör vi då detta? Jo, genom vår nya styrmodell (processer som genomsyrar alla våra styrelser/bolag och nämnder/förvaltningar till vårt näringsliv, invånare och besökare) implementeras, styrs och arbetas detta program in i våra verksamheter. Det ligger inte vid sidan om eller som en extra överrock över våra verksamheter eller vårt dagliga arbete. Och det är inte en person eller grupp som ansvarar för detta arbetet utan det är ytterst nämnde och styrelser. Men i utförandet är det våra vd:ar och förvaltningschefer. Starkt och viktigt för det är då vi verkligen får verkstad i det som nu många planerat och arbetat fram.

Jag har fått en hel del frågor om detta program är det enda program som är koncernövergripande – det vill säga gäller för alla våra bolag, förvaltningar, delägda bolag och Värends räddningstjänst. Svaret är nej. Detta program kommer påverka alla dessa genom den styrmodell som jag ovan beskriver och det gäller även för övriga av kommunfullmäktige beslutade planer (som tidigare vi berörde som strategier eller program). Till exempel vår näringslivsplan som jag skrev om häromdagen, och som är ett viktigt arbete för oss alla då näringslivet är navet i all samhällsutveckling. Den planen kommer självfallet ha en koppling till hållbarhetsprogrammet (då en av våra utmaningar i programmet är just arbetsmarknad och näringsliv). När den blir antagen i kommunfullmäktige kommer även detta arbeta att integreras i vår styrmodell så även det kommer att gälla för alla våra verksamheter och integreras. Samma sak kommer även gälla vår universitetsstadsarbete som jag berörde i förra veckan. Även den kopplas till vårt hållbarhetsprogram och de utmaningar och målbilder som finns där. Även det kommer att integreras via vår styrmodell och på så sätt arbetas in i allas verksamheter. Det är det som är styrkan med vår styrmodell, det är det som gör en stor skillnad, det är det som gör oss starka och säkerställer att det som vår högsta politiska ledning anser är viktigt, implementeras till allas verksamheter. Och att det planeras, styrs och följs upp av de som har verkställighetsansvaret, dvs förvaltningschefer, bolagsvd:ar och kommunchef. Och det innebär att arbetet för att nå våra mål görs av alla våra medarbetare och inte bara ett fåtal.

Så hållbarhetsprogram för Växjö kommun kommer att inspirera oss alla, allt det vi gör i kommunen men även våra invånare, företag och besökare. Och det ska även inspirera när det gäller kommande prioriteringar av olika slag. Och det starkaste är att via vår styrmodell så är det något som vi alla kommer att kunna jobba med i vardagen (även om alla i vardagen såklart inte kommer att tänka på att det vi nu gör kommer från detta program) och att vi då är kollegor i Växjö kommun med dess förvaltningar och bolag som gör skillnad och kan ta ansvar. Det ansvaret ligger inte på några få.

Veckans onsdagstips är att gymnasieskolorna i kommunen har Öppet hus i helgen, 19 oktober. På Kungsmadskolan, Katedralskolan och Teknikum är det från klockan 9.30 till 14.00 och då har du som elev och/eller vårdnadshavare möjlighet att stifta närmare bekantskap med skolorna, programmen, lokalerna och lärarna. Vill du veta vad som händer på respektive skola under dagen så hittar du mer information här (gå in på skolorna til höger).

Och så vill jag slänga in ett extra tips och ta en titt på den sida vi har som handlar om vårt nya station och kommunhus. Det finns nya bilder inifrån tältet idag, där första dekorglasen är monterade, och du kan se och läsa mycket om hur arbetet går framåt. Spännande att se!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019