Flöde till skattebetalarna och besök hos Möbelcirkeln

Idag är det en stor händelse i vår organisation – internbudgetdialog. Det innebär att vi i verkställigheten presenterar tankar och förslag till politiken om hur vi tar oss an den budget för 2020 som politiken antog i kommunfullmäktige i juni i år.

Arbetet från juni till nu är att våra processägare har arbetat in budgeten i sitt arbete och kopplar sedan in det till förvaltningar och bolag. Det vill säga - det är både i processer och i bolagen och förvaltningarna. som allt arbetas igenom. Inget ska tappas mellan de berömda stolarna men vi ska också säkerställa att det inte blir dubbelarbeten. Men framför ska vi säkerställa att vi får ett effektivt flöde till våra skattebetalare. Allt arbete som presenteras har arbetats in i dokument som sedan tas i nämndernas och styrelsernas internbudget nu i höst. Ett gediget och stort arbete har gjorts under de månader som gått sedan kommunfullmäktiges budget antogs i juni så jag vill med stor tacksamhet, stolthet och värme rikta ett stort tack till alla vd:ar, förvaltningschefer, ledningsgrupper, processägare och till HR, ekonomi, kommunikation och ledningsstöd som gett support.

Igår träff med vårt gäng på Möbelscirkeln och som vanligt var det energigivande. Här tar vi hand om möbler med mera som kommunala verksamheter inte längre behöver. Omsättningen på Möbelcirkeln är mycket snabb så många gånger står möblerna bara där en kort stund tills en annan verksamhet i vår stora organisation tar hand om dem. Gå gärna in på vaxjo.mobelcirkeln.se Länk till annan webbplats. så kan ni läsa mer och även se många av möblerna. Sedan en tid tillbaka finns även möjligheten för föreningar med barn och ungdomsverksamhet att ta möbler. Återbruk och hållbarhet på riktigt. Igår fick jag höra av kollegorna Peter och Lasse att studiebesök inte bara från Sverige kommer till dem, nu har två kommuner från Danmark bokat studiebesök för att lära sig om hur vårt hållbara kretslopp kring möbler verkligen fungerar. Härligt! Tack Peter och Lasse för att ni tog er tid och allt det fantastiska ni och övriga kollegor på Möbelcirkeln gör!

Vi följer upp ju vår arbetsmiljö i organisationen på många olika sätt och då bland annat vår temperaturmätare (som helt bygger på vår värdegrund vilket innebär att vi följer upp oss själva i det beteende vi lovat att vi ska ha gentemot varandra, oss själva och vår målgrupp). Senaste mätningen gjordes i början av september och nu i veckan kom resultatet. Glädjande är att vi har ett fortsatt starkt resultat – vissa enheter har ökat och vissa har minskat men i stort är det återigen ett mycket starkt resultat och svarsfrekvensen ligger på all time high, 80.4 procent. 6626 medarbetare har tagit sig tid att svara. Det totala resultatet för koncernen ligger på 4,7 av maximalt 6,0. Det ska jämföras med 4,8 förra mätningen våren 2019. Koncernledningen kommer nu att få en övergripande analys av resultatet och diskutera vad och hur man ska arbeta vidare med resultat och förbättringsaktiviteter tillsammans med politik. Alla arbetsgruppens resultat kommer att presenteras av närmaste chef och tillsammans kommer gruppen att diskutera resultatet och komma överens om eventuella förbättringar. Men också glädjas åt mycket som är positivt som ska förstärkas. För mig är det viktigt att förmedla information som den här även till er många som inte är i vår interna organisation. Att ni invånare, företag och även besökare som jag vet läser bloggen också får info. Det vi gör i kommunens organisation påverkar vårt arbete för er. Här på webben kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss och om värdegrundsarbetet.

Jag har i veckan fått en hel del frågor kring att våra kommunala fastighetsbolags lägenheter nu även finns på Boplats Sverige Länk till annan webbplats.. Det är frågor om poäng, kössytem etcetera. Kontaktcenter har svarat på många frågor och vi har förtydligat en del information så jag hoppas det mesta klarlagts. Men kortfattat är det så att vårt kösystem som vi har för våra kommunala bolag fortfarande finns klar. Boplatssverige.se visar nu våra lediga lägenheter både på Boplats Sverige men även Boplats Växjö Länk till annan webbplats.. Dock är det så att på Boplats Sverige finns andra fastighetsägare, så då kan man som bostadssökande få information om alla lediga lägenheter i Växjö och inte bara de kommunala. Ett enklare sätt att få mer kunskap om våra privata fastighetsägare och även en möjlighet att få en ledig lägenhet även om den inte är kommunal. Just nu finns 88 lediga lägenheter utlagda som är lediga.

Ha en fin helg och till er alla elever som har höstlov nästa vecka önskar jag ett extra gott fint och ledigt lov!

//M

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019