Hur fungerar budgetprocessen i kommunen?

Jag har fått många frågor från såväl medarbetare som invånare om vår budgetprocess – med tanke på bloggen i fredags där jag beskrev internbudgetdialogen. Dialogen gick bra och återigen stort tack för allas engagemang och arbete med den.

Men tillbaka till frågorna – hur är budgetgången i kommunen? Ja den är annorlunda än i andra verksamheter och allt grundar sig i att vi är en politisk styrd organisation. Jag och alla andra tjänstepersoner är helt opolitiska och ska agera så. I styrelser och nämnder sitter folkvalda politiker och det är de som bestämmer vad vi ska göra och även ibland hur. Jag brukar pratat om att VADet är politiken och HURet är vi tjänstepersoner men inget är svart eller vitt. Även hur vi verkställer och gör saker kan vara politiskt kopplat till politiska strategier så dialog, samarbete och respekt är även viktigt här!

I juni (oftast) beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästkommande år. Ett stort arbete har gjorts under våren med inspel och dialog från oss tjänstepersoner. I budgeten beskriver kommunfullmäktige vilka strategiska områden, satsningar, utveckling och avveckling som ska göras i stora drag och hur mycket budgetmedel de olika nämnderna ska få inför kommande år. Beslut om extra avkastning för bolagen kan även beröras här. Därefter jobbar vi i verkställigheten med olika möjligheter och aktiviteter för hur, vad och när för att klara av leverans och budgetmedel. Det gör vi genom vår styrmodell som jag skrivit mycket om – process som sedan integreras i linjen (förvaltningar och bolag) – allteftersom vi har mål och nyckeltal som följer upp leverans både i linjen men även i processerna för våra gemensamma målgrupper: företag, invånare och besökare.

Det är nu på hösten som vi beskriver för nämnder och styrelser hur vi i verkställigheten ska klara uppgiften, vilka aktiviteter och HUR vi ska göra. Det blir också ett politiskt beslut med andra ord. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt gör att vår internbudgetdialog går in på alla processer och förvaltningar/bolag. Det gör att vi har full transparens, vi samarbetar och vi ger varandras roller respekt men i slutändan är det alltid politiken som bestämmer – som det är i en politiskt styrd organisation. Så ja vår budgetprocess är speciell men jag säger också att det är en gedigen, bra och väloljad budgetprocess där politikernas process synkas med oss i verkställigheten så ordet effektiv finns även här.

Denna vecka, framförallt i och med höstlovet, har jag fått många frågor om evenemang och händelser i Växjö och ”när kommer er nya upplevelse- och besökswebb upp?”. Jag berörde det för ett par blogginlägg sedan och målet är att allt ska vara klart vid nyår och då kommer vi ha en webbplats (som även är utformad med bästa gränssnittet för mobila enheter) som visar alla de evenemang och upplevelser som vi inom vår egna organisation ger våra invånare, företag och besökare men även allt det som samarbetspartner/externa intressenter gör. Det kommer att bli lättare för oss alla att söka och få upp allt på en webbplats istället för att leta på flera. Att vi även kommer att driva flödet på webbplatsen med AI (Artificial intelligence) gör att du som besökare få ta del av det som du brukar vara mest intresserad av och tar bland annat hänsyn till tid, väder och var du befinner dig geografiskt. Så om ett par månader är det uppe vilket kommer underlätta för alla inblandade. Mer information om det kommer såklart framöver i olika kanaler men håll utkik även här.

Mitt onsdagstips är de informationsträffar som seniorlotsen har om matinköp på internet. Kommunens seniorlots Åsa ger då vägledning om hur du gör för att handla mat via internet. Nästa tillfälle, där du även kan få prova på att testa tjänsterna, är den 5 november. Läs mer om informationsträffarna här.

Och så idag får du inte missa invigningen av den efterlängtade Geometriparken vid Trummens strand klockan 15.00. Då tänder vi grillarna och laddar upp för en härlig höstdag i parken.

Ha en fin onsdag i oktober!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019