Varför bygger vi ett nytt kommunhus?

Först ett stort tack för de många frågor som inkommit kring budget och även om många andra små och stora saker som händer i vår kommun och vår organisation. Och det finns en stor nyfikenhet om det som är under det stora tältet i centrala Växjö – vårt nya station och kommunhus. Synpunkter som är positiva men även negativa når mig och det är många frågor om varför vi flyttar och hur det kan vara billigare att flytta in i ett nytt hus istället för att renovera det gamla. Därför tänkte jag repetera de svar som ligger bakom vår nybyggnation.

För det första handlar det om den fysiska arbetsmiljön för de drygt 500 medarbetarna i dagens kommunhus. Den är idag inte optimal. De arbetsmiljöbrister i nuvarande kommunhus som medarbetarna upplever beskrivs bland annat i den kartläggning som dåvarande Personalkontoret och Kommunhälsan gjorde 2018 där man mäter medarbetarnas upplevda känsla av arbetslokaler och personalutrymmen. Kartläggningen visade bland annat på ojämna temperaturer (ned till 16 grader på vissa platser vintertid) och att man upplever ventilationen som underdimensionerad, drag från fönster samt svårt att öppna och stänga fönster. Bra arbetsmiljö för våra medarbetare är viktigt! Vöfabs utredningar visar att man måste byta ut hela det tekniska systemet med ny ventilation, elinstallation samt nytt vatten och avlopp för att åtgärda bristerna. Alltså en totalrenovering och ombyggnation av det nuvarande kommunhuset.

Det andra handlar om hyran. När beslutet togs 2017 visade beräkningar på en minskad årshyra på 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Årshyran för ett nytt kommunhus var lägre än årshyran för ett ombyggt kommunhus. Hur kan det då bli billigare att bygga nytt än att totalrenovera befintlig byggnad? Jo, tänk dig att du idag äger en bostad. Bostaden är i dåligt skick och måste renoveras. Istället för att låna pengar för att lappa och laga och efter renoveringen få en ökad månadskostnad på 10 000 kronor väljer du att låna pengar för att bygga ett mindre hus med bättre boendemiljö och lägre energiförbrukning. Månadskostnaden blir istället 8 000 kronor i månaden eftersom det nya huset är mindre och har bättre energisparande material. Nuvarande kommunhus är nämligen 18 991 kvadratmeter och nya kommunhuset blir 13 770 kvadratmeter.

I nya kommunhuset bygger man även Växjös vardagsrum där besökare, medarbetare och Växjöbor kan mötas på ett ännu mer naturligt sätt. Vardagsrummet är en allmän mötesplats och en social knutpunkt för invånare, besökare och resenärer. Vardagsrummet förvaltas av Jernhusen och Växjö kommun. Innan diskussionerna om ett nytt kommunhus startade var framtiden för ett resecentrum i Växjö mer oklar. När förslaget om en unik byggnad kom öppnade man upp för nya lösningar och samarbeten. I och med att vi valt att placera kommunhuset på stationsområdet fick vi en samverkan med Jernhusen som skapar en inbjudande mötesplats och väntsal för både besökare och Växjöbor.

För att stärka kommunens utveckling och processorienterade arbetssätt behövs en effektiv och framtidsorienterad arbetsplats. Ett kommunhus med ett aktivitetsbaserat arbetssätt skapar dessa utvecklingsförutsättningar. I kommunhuset arbetar bland annat kommunvägledare, planarkitekter, näringslivsutvecklare och livsmedelsinspektörer – funktioner som ofta arbetar kommunövergripande. Idag är de fysiskt placerade med sin avdelning, där varje förvaltning sitter för sig, vilket försvårar gränsöverskridande arbete. I nuvarande kommunhus finns inte förutsättningar för att arbeta gränsöverskridande då byggnadens konstruktion begränsar möjligheten. En aktivitetsbaserad arbetsplats underlättar för det processorienterade arbetssätt som kommunen arbetar efter och gör det lättare för medarbetarna att arbeta gränsöverskridande. I ett mer yteffektivt och flexibelt hus, där olika professioner är samlade, kan vi effektivisera vårt arbete och skapa samordningsvinster. Vi kan dessutom ta ytterligare ett steg i rätt riktigt för en effektiv, framtidsorienterad och öppen organisation. En attraktiv arbetsplats med ett modernt arbetssätt är viktigt i konkurrensen om nya medarbetare.

Byggnationen av Växjö station och kommunhus möjliggör även 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.

Jag vill slutligen uppmana er till att gå in och kika på vår webbplats om huset där du kan se bilder inifrån tältet och läsa mycket om hur arbetet går framåt. Spännande att se! Har du fler frågor så maila gärna mig – monica.skagne@vaxjo.se

Efter all denna info önskar jag er en fin, stämningsfull och bra Alla helgon-helg!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2019