Chefens dag, orange vecka och Saits

Dagen som jag väntat på en längre tid är nu kommen. Chefens dag är här. Dagen då vi samlar alla chefer i förvaltningar och bolag för en obligatorisk utbildnings/inspirations/kunskapshöjande dag som ska ge verktyg för oss alla att bli bättre chefer och även få mer kunskap i allt som händer i organisationen Växjö kommunkoncern.

Genom Koncernledningsmötena, Utökad koncernledning (där alla förvaltnings- och bolagsledningsgrupper träffas) samt Chefens dag (där alla chefer träffas) går en röd tråd som handlar om det arbete som vi i koncernledningen jobbar och driver tillsammans. Detta förmedlas och involveras på Utökad koncernledning och så till alla chefer på Chefens dag. Så vår koncernledning har tre skikt kan man säga men där alla dessa chefsled täcks in. Känns positivt och stort att tänka så för vi alla personer som har chefskap som egen profession (alla våra chefer i våra bolag och förvaltningar) hänger ihop och behöver få ta del av allt som händer för att just kunna ta oss an vår profession på bästa sätt.

Dagens Chefens dag fokuserar som det mesta vi gjort senast året på vår utvecklingsresa. Att få ihop oss internt, att skapa en än mer professionell organisation så att vi på så sätt kan bli bättre gentemot våra gemensamma målgrupper (invånare, företag och besökare). Så vi täcker alla tre delarna i vår utvecklingsresa (”triangeln” med tre delar - värdegrund, riktning och struktur) och i dag är fokus på chefskapet som profession i alla dessa tre delar.

Mörkret ligger fortfarande över kontoret och om ett par minuter drar vi igång på riktigt! Förresten på tal om kontoret – ni har säkert sätt att kommunhuset i centrala Växjö har fått en mer varmare färg – orange. Det är vårt sätt att uppmärksamma veckan som vi är inne i nu på ett extra sätt – en vecka mot våld i nära relationer. Det här är en världsomfattande manifestation som vi är en del av. För mig är det också helt kopplat till vår vision – att Växjö kommun ska vara en fantastisk plats att bo leva verka i nu och i framtiden. Och självklart innebär det relationer utan våld.

Ett snabbt tips hinner jag med också. Det heter denna vecka Saits. För det är så att för dig som har barn i förskola och på fritidshem så sker nu en förändring när vi byter ut systemet Dexter mot Saits. Syftet med förändringen är att göra det enklare, säkrare och bättre för dig som vårdnadshavare. Under tiden som övergången sker till det nya systemet behöver vi stänga Dexter, vilket är under veckorna 49–50. Under denna period hanteras ansökningar, platserbjudande, placeringar och schema på pappersblanketter. Ditt barns förskola eller fritidshem kan hjälpa dig med blanketter. Så ha tålamod nu i början! Här kan du läsa mer.

Ha en fin dag!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2019