Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sammanfattning Chefens dag och första snön

Onsdagens Chefens dag med alla våra chefer i bolag, förvaltningar och Värends räddningstjänst har gett mig energi så att det räcker lång väg. Att få träffa, diskutera och framför allt få nya viktiga inspel, intryck och kunskap genom dialog med chefskollegorna i kommunkoncernen är en ynnest.

En helspäckad dag som om vår pågående utvecklingsresa samt en intensifiering av chefskap som egen profession. Många har frågat mig: Vad gjorde ni och hur var responsen?. Frågor har kommit både från kollegor inom kommunkoncernen men även från näringsliv och invånare. Roligt att intresse finns.

Efter gitarrsolo av vår upphandlingschef David Braic så var det en session med mig och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M) där vi inför drygt 400 chefskollegor pratade om just chefskap som egen profession. Vi pratade om satsningarna vi gör inom detta område med såväl chefskap som medarbetarskap. Detta togs fram 2016 och ska genomsyra alla utbildningar men även de chefsutbildningar som vi nu börjat rulla för våra chefer i koncernen. En stor satsning som kommer stärka oss internt och på så sätt våra skattebetalare.

Vi berörde också chefskap i tuffa ekonomiska tider, mod, att vi är glada över att vi startade vår utvecklingsresa så tidigt som vi gjorde och att nu många fler kommuner tar efter. Hur chefskap i politiken och verkställigheten skiljer sig åt men också liknar varann. Och vikten av att leva vår värdegrund även där – respektera varandras roller. Och så till sist, vikten av transparens mellan varandra. Något jag också förtydligade var hur alla våra grupper hänger samman – koncernledningen, utökad koncernledning och så chefsdagen då alla chefer i koncernen är involverade.

Under resterande dag var hela denna stora grupp uppdelad i olika grupper som gick på fyra olika seminarier där diskussion, workshops och dialog fördes mellan informationspass. De fyra seminarierna var:

  • Chefens ansvar i vardagen – taktik, samarbete och problemlösning. Genom ett egenutvecklat spel fick cheferna konkreta situationer att hantera. Hölls i och genomfördes av vår HR-chef Lena Gustafsson.
  • Värdet vi skapar tillsammans. Workshop om vilka förväntningar invånare, företag och besökare har på kommunen som helhet och hur sättet vi möter de förväntningarna påverkar bilden av kommunen. Genomfördes av vår kommunikationschef Henrik Cajnerud.
  • Att styra och leda i en gemensam riktning vid förändring och komplexitet. Genomfördes av Öjvind Sterner, M-gruppen.
  • Vår utvecklingsresa - mot ett bättre imorgon. Den höll jag.

Full aktivitet hela dagen och vi var nog många som var rejält genomkörda efter denna intensiva dag. Från dagen sprids allt material till samtliga chefer. Men också inspel och frågor som de ska ta med sig och diskutera ”hemma hos sig på jobbet” – Vad tar jag med mig från dagen, vad innebär det för mig i vardagen som chef, frågor som väckts under dagen, medskick inför kommande chefens dag. Allt detta kommer vi att följa upp och alla som var på dagen ska också få göra en utvärdering och svara på hur man upplevde dagen och vad som kan förbättras. Bra kan bli bättre även här.

Hoppas jag svarat på de flesta frågor som ni haft om vårt chefsdag men om du har fler så kontakta mig på monica.skagne@vaxjo.se

Ett rejält snöfall ser vi utanför fönstret, det får väl bli veckans Växjösnackis. Hörde mycket om många glada barn idag som ville ut i snön. Hoppas bara den ligger kvar och att vi kan få en vit början på december.

Ha en fin första advent!

//M

Senast uppdaterad: 29 november 2019