Ettårs-fokus men långsiktigt tänk

Lucia men också födelsedagskänsla även idag. Älskade sonen Felix fyller 22 uppe extra tidigt med skönsång, presenter och så vidare. Så är vår december i familjen - tre födelsedagar ska hinnas med innan vi från och med i morgon börjar fokuserar på en annan födelsedag den 24:e och dagarna däromkring. Intensivt men ändå härligt.

Gårdagens mycket energigivande, värmande samtal med en kollega fyller mig även i dag med känslor för det satte verkligen huvudet på spiken kring våra utmaningar framåt. Vi samtalade kring det trixiga att navigera i en komplex organisation där vi har mål som är politiskt satta och som ibland kan upplevas gå emot andra politiskt satta mål. Och hur vi som tjänstepersoner navigerar, försöker säkerställa samsyn från olika håll. Alltid med fokus på våra invånare, företag och besökare, men kanske med olika mål i sikte. Det här är inte lätt och det finns ingen rutin eller process i världen som kan hjälpa till ifall vi som jobbar med rutinerna i processerna endast ser ”sitt” mål. Det är detta som upplevs som rörigt då och då och det kan bli energiläckage och ibland tappad sug. Rörigheten ska vi dyka in i tillsammans för att få bort den så mycket som möjligt. Och det genom att signalera, eskalera till närmaste chef eller till mig eller till politik.

I ett annat stort, mycket komplext företag jag hade förmånen att jobba på i många år, där såväl värdegrund, processer och ”tillsammans” ligger i generna, fanns också dessa ”rörigheter” kring konflikter i mål och intressen. Mitt första år där var en kamp för mig själv för att förstå, navigera och följa allt som skulle följas. Jag lärde mig därefter att just signalera eller eskalera och ta upp oroligheterna en nivå eller fler nivåer för att få en lösning. Jag fick kämpa själv för att släppa känslan att det var ett misslyckande (jag ska minsamma lösa det här själv!) utan upptäckte snart att det var det helt motsatta, att signalera och eskalera är en hjälp för sig själv att kunna ta sitt egna ansvar. Som jag ser det har vi det inbyggt i vår värdegrund, dvs vi har alla som uppdrag att utveckla vår verksamhet för att kunna serva dem vi är till för är. Här ser jag vi tillsammans att vi måste hjälpas åt att bli bättre – för att vi ska bli bättre just tillsammans.

Ett annat område som berördes är att vi har personer som är ansvariga men att andra personer från andra avdelningar/förvaltningar/bolag är utförare. I engelskan pratar man om accountable och responsible men i svenska har vi bara ett ord, ansvarig. Accountable är ett ord jag fortfarnde använder för det är att visa att en person är ”överansvarig” för ett område men att ansvaret (utförandet) görs på andra delar i organisationen som har professionell kompetens. Också ett nytt sätt och som ibland skapar frågor, men ibland även osäkerhet. Och som sakta men säkert börjar komma på plats. Men det tar tid.

Diskussionen om vårt ettårs-fokus var också en del av innehållet i det mycket värdefulla samtalet. Det är inte första gången, sådana samtal har jag ofta. Det vill säga att vi i våra förvaltningar, kommunala bolag, Värends räddningstjänst och delägda bolag planerar ett år i taget, baserat på den av kommunfullmäktiges budget. Det är jobbigt och det kan upplevas kortsiktigt och det gör det hattigt ibland. Men jag säger inte att det är fel. Så här är det hos oss, men även i många företag. Vi gör strategiska dokument som vi ska förhålla oss till men även det är ett område som vi jobbar på ska bli bättre och få levande. Så att vi trots ettårs-fokuset får in ett långsiktigt tänk! Till exempel har vi vårt viktiga hållbarhetsprogram med våra målområden som täcker alla våra kärnområden inom förvaltning och bolag. Den är en riktningsmätare vad vi varje år i budget ska ta in kopplat till aktiviteter och resurser. Det vill säga - det är inte något program som ligger i en skrivbordslåda utan det är levande varje år genom att den bakas in i vår årliga budgetprocess. Detsamma gäller de många planer som vi nu jobbar fram som även de är kopplade till vårt gemensamma hållbarhetsprogram. Ett exempel är vår måltidspolitiska plan, en annat vårt viktga näringslivsplan.

Samtalet berörde mer än så igår men känslan av värme och tacksamhet över dialogen med tänkvärda inspel för att bra ska bli bättre för vår komplexa organisation och framför allt för dem vi är till för, kommer att följa mig. Och så ser jag fram emot att rent konkret börja bena upp de värdefulla inspel om rörighet som finns kopplat till mål och annat så att vi även där bli bättre. Men också säkertställa förståelse och kunskap om vårt sätt att arbeta.

Gårdagen var fullspäckat med annat också – bland annat ett energifyllt och trevligt julfirande av 10 år + 1 av Företagsfabriken. Ett inkubatorföretag som gör en stor insats för att skapa fler och mer företag i vår region. LÄNK En liten kuriosa-historia som jag själv nästan glömt bort kom på tal igår. Förr hette Företaggsfabriken Inkubatorn och för lite mindre än 10 år sedan ringde dåvarande VD Helena mig och undrade om det fanns möjlighet att domänen www.foretagsfabriken.se kunde tas över av dem eller om de fick köpa den. Jag hade ett par år tidigare varit vice vd för ett annat Företagsfabriken som var ett Venture Capital-företag men som då hade lagts ner. Det visade sig att domänen stod på mig. När jag då hörde om Inkubatorns innehåll och tankar så kände jag direkt att detta är ju helt kopplat till det som vi på dåvarande Företagsfabrik hade. Så det var självklart att jag lämnade över domännamnet till detta ganska nystartade bolag. Värmer i hjärtat att följa deras utveckling och att namnet såväl i domänen som i verkligheten skapar värde för hela vår region och framför allt näringslivet!

Önska er alla en fin Lucia och tredje advent!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019