Att jobba med sina ”allergier” och dags för Skolval

I veckan gick mitt första månadsbrev för året ut till hela organisationen – en ganska ny tradition som jag började med i september. Denna gång om information i våra kanaler och framför allt vikten av att information sprids i alla led från mig koncernledning och vidare har jag velat få igång. Men också andra kanaler såsom den här bloggen.

I månadsbrevet berättar jag kort de stora dragen som såväl händer i vår stora organisation och även beröra det som händer på platsen Växjö. Som tidigare förmedlar jag det även brevet här så att ni många som inte har tillgång till våra intranät kan ta del av det. Här är månadsbrevet januari. , 50 kB. Och dokumentet som nämns där hittar du här. , 59 kB. Dokumentet är det som jag och vi i koncernledningen förtydligat kring commitments (ja vi använder engelska ordet för det visar mer vad det innebär, vad vi åtar oss att göra, vilket ansvar vi har och vilken förväntan vi har på varandra och ni alla på oss). Det här är något vi jobbat med under senhösten efter mycket viktig återkoppling i exempelvis temperaturmätaren och i möten, om hur vi som ledningsgrupp måste bli bättre. Stort tack sänder jag även här för denna viktiga återkoppling!

Idag är det dags för koncernledningens chefs- och ledningsgruppsutbildning. Vintern/våren 2019 började vi på allvar att jobba med vår egen grupp och vikten av att vi blir ett mer effektivt och sammansvetsat gäng. Om vi blir bättre som ledningsgrupp blir vi även bättre för förvaltningarna, bolagen och för hela organisationen. Detta ger i nästa led även förbättringar till våra invånare, företag och besökare. Det här är inte självklart och jag tror inte att vår ledningsgrupp är ensam om att ha denna utmaning, utan det är en fråga för många ledningsgrupper, både i det offentliga och i näringslivet. I grunden finns vår värdegrund, vårt förtydligande vad det innebär att vara chef (som inte är det samma som ledare som vi alla vet vi detta laget 😊) och att jobba med oss som enskilda och grupp.

Idag är det fokus på det extremt viktiga det innebär att jobba med något som man kan kalla ”våra egna allergier”. Och utmaningen som också ligger på oss alla som är chefer – att skilja på sak och person. När det gäller ”allergier” är det sådant som genererar ett eventuellt inte så bra beteende hos mig eller hos övriga kollegor i koncernledningen.

Mina allergier är att jag har svårt för personer (framför allt om dessa har rollen som chefer) som är prestigefulla. Det vill säga då man sätter sig själv framför sin verksamhet och sitt uppdrag. Men också att man inte levererar det man utlovat, att man inte håller det man sagt att man ska hålla eller att man inte tar sitt ansvar som chef (i grund och botten det som står i våra överenskomna chefskriterier). För mig handlar det om att jag tycker det är mycket orättvist gentemot alla de som levererar enligt utsatt tid och enligt överenskommelse, de som håller de det utlovat, de som tar sitt ansvar så ja, det jag reagerar på är orättvisan.

Vi alla i koncernledningen har olika ”allerigier”, även om många är desamma. Och det är just det vi ska jobba med idag – hur ska vi kunna hantera dessa reaktioner på oss själva så att vi så klart inte accepterar det som är dåligt men bli bättre på att just hantera dem. Det och vikten (framför allt som chef) att skilja på sak och person och ta konflikter står också på agendan.

Så till onsdagstipset: Idag startar Skolvalet på riktigt och e-tjänsten öppnar. Det gäller den som ska börja förskoleklass, årskurs sju och gymnasiet. Det är lite nyheter i år så vi bjuder nu in till informationsträffar på våra skolor. Här kan du läsa allt om datumen för träffarna och även mer om Skolvalet 2020.

Ha en fin vecka!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2020