Del i en större helhet och dags för Kulturnatt

En ganska stor förändring har nu från årsskiftet skett hos oss – centralisering av ekonomi, HR och kommunikation är nu klar. (Inte bolagen i koncernen utan detta rör alla förvaltningarna.) Tidigare hade förvaltningarna sina egna ekonomi,- HR,- och kommunikationsansvariga som innebar att vi i mångt och mycket jobbade olika och hanterade saker olika.

Så det här är en stor förändring som påverkat många kollegor i koncernen men ett viktigt, nödvändigt steg för att få ihop oss som en helhet och få än mer styrka i vårt nya sätt att jobba. Både för dem vi är till för och för oss själva. Många har frågat om varför vi gjort denna förändring och svaret har jag satt ner i punktform:

  • En del av ett team med gemensam profession. Genom att samla medarbetare med samma profession skapas ett kunskapscentrum där medarbetaren vidareutvecklas. Kunskap inom professionen byggs på i vardagen genom utbyte med kollegor som är specialister och generalister inom det gemensamma området.
  • En del i en större helhet. Genom att arbeta både nära verksamheten och tillsammans som profession skapas en bättre överblick över gemensamma behov. Det blir lättare att inte arbeta dubbelt med samma fråga och gemensamt prioritera insatser.
  • En hållbar arbetsmiljö och minskad sårbarhet. Genom att vara en del i ett team som kan stötta upp vid sjukdom och semestrar minskar sårbarheten och också trycket på respektive medarbetare. Genom att arbeta tillsammans behöver inte alla staka ut egna vägar utan får stöttning inom gruppen. Eftersom det alltid finns medarbetare på plats på central avdelning minskar personberoendet för förvaltningen som varje dag kan få stöttning trots semestrar, sjukdomar osv.
  • Rätt kompetens när verksamheten behöver det. Förvaltningen får tillgång till och inflytande över en hel avdelning med många generalister och specialister som möter verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga behov på ett bättre sätt. Exempelvis kan den nya avdelningen mobilisera med många medarbetare med olika spetskompetenser för att arbeta med en större fråga.
  • Fokus på kärnuppdraget. Förvaltningen kan ägna sig åt kärnuppdraget medan stödfunktionerna stöttar, planerar, genomför och utvecklar de olika stödjande verksamheterna och funktionerna. Naturligtvis med involvering från förvaltningarna.
  • Ökad tydlighet både internt och externt. Ett likvärdigt sätt att jobba med samma system och samma styrdokument ökar tydligheten och kontinuiteten både internt och externt. Det blir enklare att arbeta processorienterat och följa beslutade gemensamma rutiner och policys.
  • Ökad effektivitet och helhetssyn. Den nya organisationen och arbetssättet minskar kostnaderna och tidsåtgången. Genom att samordna funktionerna på ett och samma ställe skapas en bättre överblick över behov. Det blir lättare att jobba med ett helhetsperspektiv, skapa samordningsvinster, prioritera insatser och möta framtidens utmaningar som en helhet. På detta sätt utvecklar vi vår verksamhet för dem vi är till för, våra invånare, företag och besökare.

Förutom nedan punkter så vet vi även om att detta spara rena pengar – pengar som kan fördelas på ett bra sätt.

Veckans Växjötips är naturligtvis vårt årliga arrangemang Kulturnatten som går av stapeln på lördag 25 januari. Som vanligt mängder med kultur på olika sätt i Växjö, här på vår nya sajt Upplev Växjö hittar du hela programmet! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nu iväg till en av många viktiga möten som jag har kontinuerligt varje månad – en träff med kommunens samtliga fack (Kommungemensam samverkansgrupp). Vi hörs igen på fredag!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2020