Att planera information och ”Växjömodellen”

Planen att man går i pension, oavsett om man är 60, 63, 65, 67 eller vilken ålder som helst föregrips ofta en ganska gedigen planering. Så har det varit med vår vd på Vidingehem, Peråke Janén, som vi nu informerat om går i pension i sommar.

När Peråke anställdes för drygt tre år sedan hade han och jag denna dialog tillsammans med dåvarande ordförande i Vidingehem, kring plan för vad som måste göras i företaget och strategier, men också plan för när han skulle gå i pension. Detta med tanke på Peråkes ålder vid ingången av denna spännande tjänst.

Det är också därför vi utsåg Anna Johansson till vice vd på ett drygt halvår, för att på så sätt ha en backup och kunna jobba med succession inom bolaget. Men så är ju också tänket i hela vår koncern - att vi jobbar med enskildas egna utveckling inom ett bolag eller förvaltning för att sedan kunna växa in i en roll i en annan förvaltning eller bolag. Koncernutveckling på alla håll med andra ord. Så när allt förarbete kommit på plats kring när, hur, framtid och tf-lösning har det gjorts en kommunikationsplan som vi alla hållit oss till så att det inte skapar förvirring för någon eller verksamheten. Och i veckan var det då dags att informera medarbetarna hur tanken är. Peråke går i pension i juni 2020, kommer växla ner sin arbetstid under våren medan Anna Johansson växlar upp för att sedan går in som tf vd i juni. Jag tillsammans med ordförande och vice ordförande arbetar sedan vidare med fortsatt plan.

Jag får frågan ibland hur det är, när jag som i exempelvis detta fall, vet om saker som inte övriga kollegor i exempelvis koncernledningen eller andra medarbetare vet om. Hur navigerar du och känns det falskt? Hur går det ihop med din önskan att vara transparant? Svaret är ganska enkelt. Det ingår i alla chefers jobba att hantera information som man har och att sätta det i ett sammanhang. All information kan och ska inte förmedlas utan att man först förstår och tänker på konsekvenserna. Detta gäller oberoende hur transparant och god chef man är. I chefskapet ingår att se konsekvenser, att förstå vikten av att planera för information som har påverkan på medarbetare och organisation. Att förmedla information när allt inte är klart, eller när allt inte är förankrat hos de som måste ha en förankring, kan vara förödande för en organisation, verksamhet och medarbetare. Så nej, det är varken falskt, o-transparant eller fel att först göra en plan och hålla sig till den. Det är att ta ansvar för verksamhet, organisation och alla dess medarbetare och att ta sitt chefskap.

Häromdagen fick jag en rejäl boost när jag träffade nästan 100 studenter på Linnéuniversitet som går en av universitetets mest attraktiva utbildningar: Organisation och ledarskap. En utbildning som bara ges på distans och vänder sig till personer med minst fem års arbetslivserfarenhet som vill lära sig mer om ledarskap och chefskap. Det var många från såväl näringsliv och de offentliga och diskussionerna och frågeställningarna gick varma. Min erfarenhet från näringslivet togs upp , skillnaden mellan näringsliv och det offentliga disktuerades också. Men störst intresse var det för hur vi inom vår stora organisation jobbar i verkställighet med metoden koncernstyrning, för att planera det som är gemensamt på ett effektivt sätt och också säkerställa att de som är ansvariga i verkställigheten (förvaltningschefer och bolags-vd:ar) verkligen har förutsättningar att ta sitt ansvar.

Och även hela vår utvecklingsresa med processer, koncernstyrning och värdegrund. En kommunkollega från en av de största kommunerna i Sverige kom fram efter vår drygt två timmar intensiva diskussion och föreläsning och berättade att de också börjat kika på detta sätt och att det kallas för ”Växjömodellen”. Gissa om det kändes bra. Och jag vill verkligen förmedla ett stort tack till er alla tjänstepersoner och politiker, som gemensamt jobbat med detta och också att vi ska vara glada att vi kan få andra kommuner att lära sig av oss.

Veckans onsdagstips är till dig som har barn i förskola eller på fritids (ni är ju en av våra största målgrupper om inte den största). För när nya fakturan från oss nu kommer (lite senare än vanligt dessutom) så kan summan vara annorlunda. Det beror på att Skolverket gjort förändringar i maxtaxan. Här kan du läsa mer för att förstå ny fakturan. Och har du inte fått fakturan kommer den vilken dag som helst!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2020