E-tjänster som underlättar

Mitt i veckan och jag konstaterar att en krispig, ljus morgon helt klart att föredra framför det mörk, slaskig cykeltur hem igår.

Och mitt i veckan innebär också tips, det blir flera stycken idag. Det första är att vi i veckan lanserade två nya e-tjänster för den kommunala tomtkön. Den ena e-tjänsten ska göra det enklare och mer tillgängligt för dig att ställa dig i tomtkö. Den andra gör att du digitalt kan ansöka om tomt som finns till allmän försäljning. Du hittar mer information om båda e-tjänsterna här.

Sedan några dagar finns även en ny e-tjänst för så kallad orosanmälan. Det handlar om att privatpersoner eller den som i sitt arbete kommer i kontakt med barn som far illa kan och ska anmäla detta. Vi har ju alla ett ansvar för att barn och unga inte ska fara illa och Socialtjänstlagen uppmanar var och en att förmedla till socialtjänsten om man får kännedom om eller på något sätt misstänker ett barn eller ungdom inte får tillräcklig omsorg. Och nu kan man alltså göra en sådan anmälan digitalt, i en e-tjänst. Du kan läsa mer här.

Väldigt glad att vi nu rullar ut flera e-tjänster som underlättar för dig som bor och/eller verkar i Växjö kommun.

Det sista tipset är att notera tre datum i kalendern i vår. Då anorndar våra duktiga anhörigkonsulenter intressanta föreläsningar där människor berättar om sina erfarenheter om bland annat psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Föreläsningarna är kostnadsfria och du behöver inte anmäla dig. Det första tillfället var i måndags, men tre stycken är kvar. Här finns all information.

Ha en fin vecka i vårt vackra vinterväder!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2020