Totalförsvarsövning i radioskugga

Under drygt två dygn har jag tillsammans med vår säkerhetschef Marcus Holmqvist, chefsjurist Magnus Bengtsson, kommunikations- och näringslivschef Henrik Cajnerud och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje varit på något mycket ovanligt och unikt.

Vi medverkade i Försvarets Totalförsvarsövning 2020. Tillsammans med kommunkollegor från andra håll, länsstyrelsen Kronoberg och andra länsstyrelser, Region Kronoberg och andra regioner, Polisen, Säpo, Försvaret och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Civilförsvaret pratade vi om hur vi gemensamt, och även med civilsamhället, ska förvara Sverige på bästa sätt. Skrämmande, allvarligt och nyttigt.

Reflekterar nu över en hel del ord som jag under dessa dagar använt och som jag i vanliga fall inte berör alls i vardagen. Internflykting, förband, vägnät – fri väg, bekämpning, freds- och stridsvilja, utrymning av område… Men trots det mycket allvarliga ämnet så var det även mycket glädje och en känsla av stolthet som spred sig, tack vara de fantastiska kollegor som var med. Och förutom att innehållet under dygnen var ganska annorlunda så var det också en ny erfarenhet att vara i total radioskugga. Alla digitala enheter såsom dator, mobiler, smart watches fick överlämnas och stängas av.

Ja de här dagarna behöver jag verkligen landa in i och reflektera över och få kraft ifrån, eftersom arbetet med att skydda vårt land kommer att fortsätta än mer.

Nu iväg till strategidag med kollegorna i koncernledningen och alla våra nämnders och styrelsers presidier där vi kommer att fokusera på vår digitaliseringsstrategi. Eftersom jag fått förmånen att höra en del av innehållet som framför allt vår duktiga digitaliseringschef Pontus Berglund tillsammans med kollegorna Reza Kashef och Tomas Erlandsson skapat, så vet jag om detta det kommer bli en kanondag.

Veckan snackis är troligen coronaviruset. Igår fick vi veta av Region Kronoberg att en person som varit i Kina, och som visar symptom, nu testats på Växjö lasarett. Men som smittskyddsläkaren sa igår, det var inte en fråga OM vi skulle testa någon i Kronobergs län, utan NÄR. Många, många provtagningar har gjorts runt om i Sverige de senaste dagarna så Kronoberg borde inte vara ett undantag. Sedan får vi se i eftermiddag om personen i fråga har viruset eller inte, viktigt att poängtera som sagt att många som testats inte haft Corona.

Vill man veta om detta fall är Regionen Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats. det bästa för att hålla sig uppdaterad. Vill man veta mer om själva viruset finns bra information på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats. Vi håller oss naturligtvis också uppdaterade hos oss genom det fina samarbete som finns mellan Region, grannkommuner, Länsstyrelse och Polisen.

Ha en fin helg!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2020