Att klara välfärden och fler besök i våra verksamheter

Några rader först idag om ett enormt arbete som alla på Växjö kommun gjort under föregående år...

Att vi i det offentliga (både förvaltningar och kommunala bolag) har och kommer få en utmanande period många år framför oss vet vi om. Växjö kommun är inget undantag. Vi är expansiva med nya företag som etablerar sig i vår kommun, vi har företag som växer i vår kommun och framför allt flyttar nya invånare till oss och med det ökar även uppdragen och servicen som vi har som kärnuppdrag att leverera till våra invånare och företag. Skola, omsorg, byggnation, infrastruktur med mera med mera. Det vill säga det som kallas för välfärd. Men samtidigt som detta sker räcker inte de som är i den så kallade arbetsföra åldern mellan 18-67 år riktigt till, för att säkerställa skatteintäkterna som behövs för vår välfärd. Det är ett faktum. Och vi behöver ha en budget i balans och en buffert för att kunna garantera en fortsatt välfärd, inte minst under dessa tillväxttider.

Vi har jobbat proaktivt i ett par år för att genom ett förändrat arbetssätt kunna bli ännu bättre och klara av det ökade trycket på ett bättre sätt. Det är det som vi brukar prata om som ”Triangeln” och ”Utvecklingsresan” där värdegrund, koncernstyrning och processorienterat arbetssätt är grundpelarna. Det har gett resultat på många håll där vi kan se att kostnadsökning minskat och att även kostnader minskat. Mycket viktigt. Vi fortsätter så klart med denna resa då det ger mervärde både för oss internt men framför allt för våra målgrupper invånare, näringsliv och besökare. Men det till trots är det utmanande. Och det kunde vi se i början på 2019 då vårt prognostiserade resultat var på minus 107 miljoner kronor för våra åtta förvaltningar. Men genom ett enormt kraftsamlingsarbete fokuserat på vårt förändrade arbetssätt och så klart politiska beslut, så landade vi på ett positivt resultat på plus två miljoner kronor. Ett stort tack till alla medarbetare på alla förvaltningar som under 2019 gjort ett fantastiskt arbete för att klara det. Nu fortsätter arbetet och med 2019 års arbete i ryggen känns det extra bra. Så ta in, njut, beröm er själva och alla kollegor, för det vi har gjort är en enorm insats som är viktig för oss, nu såväl som framöver. TACK!

Ut i verksamheterna

En hel del möten med kollegor från övriga förvaltningar och bolag har jag äntligen lyckats med i veckan. En fantastisk och viktig återkoppling från vd:ar och förvaltningschefer är att jag och även dom behöver synas mer ute och träffa våra verksamheter och fler kollegor. Jag träffar näringslivet, akademi och föreningar en hel del men nu ska jag bli bättre på att besöka och träffa våra egna verksamheter mer. Tillsammans med vd eller förvaltningschef. Blockade tider i kalendern är ordnade, de börjar nu fyllas på och jag ser verkligen fram emot det.

I går hade jag exempelvis ett mycket energifyllt möte med några kollegor från omsorgen och som del av sin del även är våra värdegrundscoacher. De (just nu sju till antal) har som en del i sitt arbetet på omsorgen att jobba med implementering av vår värdegrund till övriga kollegor inom omsorgen men även andra delar av vår organisation. Det jag fick ta del av deras berättelse gjorde mig varm och stolt – att de kunnat stötta team som ”kört fast”, kanske har konflikter och genom att arbete med vår värdegrund lösa upp och få en harmoniserad grupp. Men också att få återkoppling att det ger såväl enskilda som grupp styrka i sina arbeten. Att värdegrundsarbetet är en del av vårt hållbarhetsarbete kan inte nog tjatas om – det är att få till en bra arbetsmiljö med både sig själv, sina kollegor och dem man jobbar tillsammans med och för. Tack Karin Källström, Jane Johansson, Anneli Getten Lundahl, Viveka Skarp, Kim Lander, Elisabeth Björge och Antonia Mukka för ert viktiga arbete. Både som coach och i er profession inom omsorgen.

En liten snackis hinner vi med också. Och det är nog att vårt väderskydd (tältet) snart åker av på vårt nya station och kommunhus i Växjö. Nu när det finns en fasad på plats så behövs inte detta skydd längre. Media har uppmärksammat detta i veckan, men själva nedmonteringen sker inte än på några veckor så mer information kommer.

Ha en fin helg!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2020