Röd tråd för platsen Växjö

En ganska stor förändring kring ansvar och kompetens har gjorts i vår organisation de senaste åren. Att vi på ett mer gemensamt och professionellt sätt ser hur vi som kommun marknadsför platsen Växjö, och det som näringsliv, föreningar, akademi och det offentliga gör för våra gemensamma målgrupper.

Vi har ju som organisation uppgift att till invånare, företag och besökare kommunicera det som sker i kommunen, förändringar vi genomför och så vidare för att man ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Men vi har också en stor del i att på ett bra och professionellt sätt sprida det som görs på platsen Växjö. Tidigare har detta skötts utspritt från vår stora organisation och det var olika avdelningar som var ansvariga beroende på vilken målgrupp vi pratade om. Men då vi sedan fyra år ser våra målgrupper som gemensamma (vilket de är – oavsett förvaltning, avdelning eller bolag) så ser vi även på just professionen kommunikation och marknadsföring på ett annat sätt. Det är anledningen varför vår nuvarande kommunikationschef Henrik Cajnerud även har titeln marknadschef. Det vill säga han är kommunikations- och marknadschef som helhet.

Så arbetet kopplat till platsen Växjö; besöks- och destinationsarbeten, exponering av olika slag, hur vi kommunicerar evenemang och möten med mera är det Henrik som är ansvarig för. Det innebär inte att han är själv i detta. Det är många andra förvaltningar och bolag som är involverade men när det gäller just professionen marknad och position har vi nu spetsat till det för att bra ska bli bättre.

Vi ska inte spreta

Näringslivsavdelningen jobbar ju specifikt mot en målgrupp – näringsliv. Det innebär att aktiviteter genomförs av våra kollegor där (och även från andra avdelningar i vår organisation) men när det gäller kommunikationen så kopplas det samman med Henrik och kommunikationsavdelningen. Detsamma hos kollegorna från kultur- och fritidsförvaltningen som jobbar extremt mycket med evenemang och upplevelser för våra invånare, besökare men även näringsliv. De kopplas samman med vår kommunikationsavdelning. Ja, alla våra förvaltningar och helägda bolag gör aktiviteter som är kopplade till våra invånare, besökare och näringsliv. Och när det gäller kommunikation/marknadsföring av dem så är då vår centrala kommunikationsavdelning involverad. Anledningen är att det är där kompetensen kring kommunikation, både operativ och strategisk, finns. Detta gör att arbetet med platsen Växjö (som vi äger tillsammans med föreningar, övriga offentliga, näringsliv akademi och kultur men som administreras av oss) blir mer heltäckande och får en röd tråd och inte spretar.

Vårt nyligen beslutade gemensamma varumärkesarbete kopplat till Växjö kommun arbetar vi med på liknande sätt. Att vi genom en gemensam implementering med innehåll kring det stärker oss alla gentemot våra allas målgrupper – invånare besökare och företag. Ett arbete som även det styrs av vår kommunikations- och marknadschef i samarbete med samtliga förvaltningar och bolag.

Och varför gör vi det så här? Jo för när vi alla förvaltningar och bolag som hör samman inom Växjö kommun är, och även upplevs, starkare så underlättar det för dem vi är till för. Detsamma gäller arbetet med platsen Växjö. När vi styr det på ett sätt som genomsyrar hela vår organisation med drygt 7500 anställda men också allas vårt näringsliv, föreningar, akademi med mera, stärks platsen Växjö vilket stärker dem vi är till för.

Snöröjning

Onsdagstipset då? Jo, det är en del samtal till vårt Kontaktcenter just nu om snöröjning naturligtvis. Vill därför en vintervit dag som denna tipsa om våra sidor på webben som handlar om hur vi jobbar med snöröjning i Växjö kommun. Här hittar du dem.

Ha en bra eftermiddag och kväll!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020