Chatt, digital signering och andra smidiga lösningar

Vaknar upp, inte bara till ett vintervitt Växjö, utan även till en webbplats som nu har en chatt. Du kan nämligen från och med idag chatta med vårt Kontaktcenter på alla undersidor under www.vaxjo.se och även på hela www.upplev.vaxjo.se när du har frågor till oss.

Naturligtvis går det att ringa, mejla och skriva till oss på Facebook som tidigare men vi vet att många tycker det är smidigt, tillgängligt och bra att istället kontakta oss och andra myndigheter, företag och organisationer via chatt. En liten orange bubbla som skapar stort värde.

Och på tal om digitala saker som skapar värde så snurrar vårt digitaliseringsarbete på som aldrig förr – och då pratar vi om processer, människor och teknik som jobbar i symbios för det bästa för både del och helhet. Riktig digitalisering med andra ord. Vi har mycket kvar att göra men också mycket som händer i alla våra bolag och förvaltningar, som i sin tur ger mervärde för våra invånare, företag och besökare.

Ett av de många initiativ som gör mycket för våra kollegor på omsorgen är att vi jobbat med digital signering. Nu har vi testat en app där alla hälso- och sjukvårdsinsatser kan ordineras och signeras i våra telefoner. Detta förbättrar förutsättningarna för alla medarbetare runt våra omsorgstagare. Det är lätt att göra rätt och vi får ett kvitto på att den verksamhet vi bedriver håller hög kvalitet. Våra kollegor på hemvårdsenheten på Sommarvägen har nu frångått papperslistor och signerar alla hälso- och sjukvårdsinsatser digitalt via en app på telefonen. Det innebär att man inte behöver skriva på papper först och sedan knappa in i de digitala systemen när man väl är på plats på hemmakontoret utan man gör det på en gång, på ett sätt. Personalen är mycket nöjda och vi kan på ett enkelt sätt påvisa att 99 procent av alla ordinerade insatser signeras. Vi kan i dagsläget inte faktamässigt sätta en siffra över hur mycket tid vi tjänat och hur mycket kvalitetsökning som detta gett mer än att känslan är att det är mycket. Tid som nu kan gå till att vara hos de som har hemtjänst. Detta är en pilot som sedan ska utvärderas för att sedan förhoppningsvis ska spridas till hela hemvården. Vi följer detta arbetet med spänning.

Nya e-tjänster presenteras också kontinuerligt på vår hemsida en annan digital funktion som jag gärna vill slå ett slag för är vår digitala tillståndsguide. Tillståndsguiden samlar de tillstånd och regler som är aktuella och relevanta för företagare och underlättar företagarnas arbete med att starta, bedriva och utveckla sin verksamhet. Här på Tillståndsguiden kan den som är företagare välja vilken bransch man tillhör, ange behov och riktning och därefter se vilka tillstånd som krävs. Istället för att leta runt på egen hand erbjuder tillståndsguiden en samlad bild för företagaren utifrån olika kategorier.

Det finns fler mycket bra initiativ och vår resa att jobba med människa, process, teknik i bra symbios är i full rull hos oss. Detta för att skapa bättre förutsättningar för oss internt i våra förvaltningar och bolag för allas våra invånare, företag och besökare.

Trevlig helg!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2020