Corona, krisledningsstab och mer corona

Det finns bara ett ämne - ett som jag tror är på allas läppar – Corona. Till och med när jag skulle berätta för en kollega var jag varit och hämta min lunch i går blev mitt svar Corona… det var Coretto.

Det är mycket nu och med anledning av att vi alla måste rå om varandra, vara på plats för dem vi är till för och för varandra så ställde jag in dagens inplanerade och mycket viktiga möte med utökad koncernledningen. Koncernledning och alla ledningsgrupper i koncernen inklusive Värends Räddningstjänst behöver nu mer än någonsin vara tillgängliga för övriga medarbetare så vi skjuter på det helt enkelt.

Jag har fått frågor hur vi i dessa tider hanterar styrning och samordning i vår stora men också komplexa (och härliga) organisation. Vi följer styrkedjorna som alltid och sedan drygt en och en halv vecka tillbaka har vi aktiverat vår koncerngemensamma krisledningsstab bestående av representanter från säkerhetsavdelningen (Marcus Holmqvist som koncernövergripande säkerhetschef leder och koordinerar) HR (Lena Gustavsson koncernövergripande HR-chef), kommunikation/marknad (Therese Ekdahl, pressansvarig och kriskommunikatör) samt representant från de mest berörda förvaltningarna och bolagen. Denna grupp träffas sedan två veckor tillbaka dagligen för att tillsammans med experter från region, Länsstyrelse och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten planera aktiviteter, information och beslut som vi alla ska förhålla oss till. Krisledningens arbete kopplas till respektive förvaltnings och bolags krisledning. Samt såklart till mig och koncernledningen för vidare förmedling och planering med politiken.

Läget ändras ständigt och vår krisledning säkerställer att all information uppdateras i samma takt. Jag tar tillfället i akt att påminna om att vår huvudsakliga kanal för information och beslut som tas är våra Intranät. Så det är av största vikt att vi alla går in och läser där för att vara uppdaterade. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för alla oss drygt 7500 anställa att alltid ha den senaste informationen. Samt att vi förhåller oss till det som är beslutat, vilket är mycket viktigt i sådan här stor organisation. På vår externa webb, www.vaxjo.se, finns all information för allmänheten. Hänvisa gärna till den när ni pratar om Corona i era nätverk. Det är viktigt att vi förhindrar spridning av såväl virus som falsk information.

Nu tar vi oss an fredagen tillsammans och gör vårt allra bästa för att hålla ihop i allas vår situation – det gäller oss inom organisationen men också alla våra invånare, företag och besökare.

Ha en fin och friskt helg! //M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2020