Stort tack till er som ställer upp och ställer om

Även denna veckan är mycket annorlunda och på många sätt utmanande. Centrala krisledningen och krisledningsgrupperna ute på förvaltningar och bolag, jobbar på och gör ett fantastiskt jobb med att få ihop allt som händer i vår stora organisation. Och jag vill också rikta ett stort tack till alla er medarbetare som just nu jobbar extra hårt för våra invånare, och med kort varsel ställer upp och ställer om. Inte minst inom vård, stöd och utbildning.

Information och kommunikation är en utmaning just nu och många är sedan tidigare varit vana att få mejl med instruktioner och information. Eftersom vi vet att informationen som har sin grund i corona, ändras ständigt, att mejl som stämde igår inte stämmer idag, så har vi information till våra medarbetare på vårt intranät. Intranätstexten om corona är uppdelad så att du lätt ska hitta det som berör dig. Och texterna uppdateras flera gånger om dagen. Det här kan för en del vara en förändring och det är av stor vikt att vi håller i den linjen. Det här fråntar inte chefen att förmedla det som är viktigt för dig att veta om i ditt arbete, men den infon som ges på exempelvis en arbetsplatsträff ska vara i synk med den på intranätet. Och det innebär också att ett mejl från chefen inte behöver vara så detaljrikt, utan bara förklara att det här är nytt och att det finns mer att läsa om det som rör just dig, på intranätet.

Nu finns även information för alla förtroendevalda på intranätet, även den information uppdateras ständigt. Så vårt intranät är vår viktigaste interna kanal – här ska du finna det som är av stor vikt för många medarbetare.

www.vaxjo.se

Likadant är det med våra invånare, företag och besökare. Här ändras också informationen ständigt och därför är det www.vaxjo.se som gäller. Här finns information till de allra flesta externa målgrupper, så även där försöker vi minska antalet mejlutskick och andra typer av utskick och istället ha budskapet – gå in och läs på webben så får ni information även där. Kan tyckas som små saker men för att vi ska hålla, för att vår centrala krisledning ska hålla och för att vi ska kunna agera måste vi hålla ihop även sådana här saker. Så sprid till era anhöriga, era målgrupper och vänner att www.vaxjo.se är en mycket viktig sida att gå in på ifall man söker information om vad som gäller för Växjö kommun och corona!

Under dagen idag kommer där exempelvis mer information om främst distansutbildning som varit en stor fråga just detta dygn. Men även annat uppdateras.

Handla och lev lokalt

Jag vill till sist slå ett slag för den drive som nu genomförs genom Växjö Citysamverkan – Handla och lev lokalt i Växjö. En uppmaning att tillsammans måste vi hjälpas åt att få vardagen att gå ihop. Mat behöver vi och därför är det nu många restauranger som ställer om för att man ska kunna leverera hämtmat. Det finns även många handlare såväl i staden men även i våra mindre tätorter som erbjuder hemleverans av mat – allt för att få ihop vardagen och även att vi ska hjälpas åt.

Ta hand om er, tvätta händerna och låt oss hjälpas åt i en tid där mycket är annorlunda än det vi är vana vid!

//M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020