Digital koncernledning och vår utvecklingsresa

Wow, stolthet och glädje fyllde mig efter gårdagens utökade koncernledning där vi samlade chefer i samtliga förvaltningar, bolag och Värends räddningstjänst för att än en gång ta vidare diskussionen och samla oss om var vi är och var är vi på väg för att gemensamt få kraft av varandra.

Förhoppningen att samlas fysiskt (om än i samma hus) ändrades i all hast men med kollegor som Ulrika Gunnarsson, Camilla Ahlstedt och Kristina Tannerfalk så löstes detta galant. Teams fick det bli och med drygt 90 chefer i det virtuella mötet där vi även hade gruppworkshop så blev det riktigt bra.

Resan med vårt varumärke börjar vi nu implementera – även detta något helt nytt som inte funnits tidigare. Och på tal om att stärka vårt varumärke – förståelse och acceptans för vår styrmodell med tydliga mål och verksamhetsstyrning baserad på tillitbaserad styrning börjar nu ta form på riktigt. Stort! Vi har en unik styrmodell i det offentliga Sverige, där få (jag vill dryfta mig och säga att ingen förutom vi) har en modell med:

  1. Styr– och verksamhetsstyrning med tydliga mål som går genom hela verksamheten från politikens högsta ledning genom alla politiska beslutsorgan till verkställighetens alla områden och som säkerställer en tydlig styrkedja hela vägen.
  2. Målstyrning som baseras på processer som skär över samtliga verksamheter gentemot våra gemensamma målgrupper.
  3. En modell som passar alla former – styrelser, nämnder, förvaltningar, bolag och förbund.

Unikt, bra och modernt och något vi är stolta över. Att vi genom modiga politiker och tjänstepersoner tog beslut om för fyra år sedan att vi skulle börja med och som vi jobbat med de senaste tre åren. Stort och starkt.

Allt hänger samman med hela vår utvecklingsresa. Och på tal om den – en rolig bild som visar alla större steg vi tagit under de senaste åren och som sakta men säkert börjar sätta sig i vår stora organisation kan du se här , 158 kB.. En utvecklingsresa som gör att såväl enskild som helheten i vår organisation ska blir starkare så att vi kan bli starkare gentemot dem vi är till för – det vill säga våra invånare, företag och besökare. Om du vill ha mer information eller vill diskutera så tar jag gladeligen emot frågor och inspel. Intresset för vad vi gör inom vår organisation är stor även från näringsliv och invånare men även från andra kommuner och det är glädjande!

Nu är skolorna igång igen. En glädje för många att få träffa sina elever, lärare och kompisar igen. Precis som övriga samhället är det viktigt att elever och personal tar ett självansvar och stannar hemma vid sjukdom eller förkylningssymptom samt att alla är noga med att tvätta händerna ofta och håller avstånd. Om du har möjlighet, undvik även trängsel på väg till/från skolan.

Och så ett förhandstips inför helgen: från och med måndag, kommer 1 600 invånare i kommunen att få hem ett brev om en medborgarundersökning som kommer att pågå under september. Frågorna i enkäten handlar om kommunen som en plats att leva på och om vår service. Genom den har du möjlighet att påverka utvecklingen i vår kommun. Åsikterna kommer att göra skillnad, så hjälp oss att bli ännu bättre! Läs mer om undersökningen och hur du kan tycka till om kommunen här.

Ha en fin helg!

/M

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020